Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchResearch Centre PMDAangeboren en verworven doofblindheid

Bevorderen van hoge kwaliteit communicatie bij personen met aangeboren doofblindheid

Dr. Saskia Damen

Personen met aangeboren doofblindheid ervaren ernstige belemmeringen in de communicatie. In dit promotieonderzoek werd een trainingsprogramma ontwikkeld voor hun sociale partners. Het centrale doel van de studie was om de werkzaamheid te onderzoeken van dit trainingsprogramma, genaamd de “Hoge Kwaliteit Communicatie (HKC) interventie”.

De HKC interventie bestaat uit twee scholingsbijeenkomsten en 8 sessies video-interactie-begeleiding (VIB). Tijdens de VIB sessies kijken ouders, leerkrachten en begeleiders naar een videofragment waarin zij communiceren met de persoon met doofblindheid en ontdekken ze hoe ze de communicatie kunnen verbeteren.

De interventie werd toegepast bij 11 personen met aangeboren doofblindheid en 34 sociale partners. Voor al deze personen verbeterden communicatieaspecten die kinderen normaal gesproken ontwikkelen tussen 0 en 9 maanden, zoals beurtwisseling en delen van emoties. Voor het merendeel van de deelnemers met doofblindheid verbeterden communicatieaspecten die kinderen normaal gesproken ontwikkelen tussen het 2e en 6e levensjaar, zoals het verwijzen naar iets of iemand en het uitwisselen van gedachten.

Sociale partners bleken complexe vormen van communicatie te kunnen uitlokken bij personen met aangeboren doofblindheid. Bovendien liet de studie zien dat de ondersteuning van sociale partners zich niet alleen moet richten op het afstemmen op de emoties en gedragingen van de persoon met doofblindheid, maar ook op manieren om betekenissen over te brengen, over betekenissen te onderhandelen en ze te delen.

De conclusie is dat personen met doofblindheid beter in staat zijn gedachten en gevoelens te delen als hun sociale partners ondersteund worden in de communicatie met hen.

Contactgegevens: s.damen@kentalis.nl

Referenties:

Damen S, Kef S, Worm M, Janssen MJ, et al. (2011). Effects of video-feedback interaction training for professional caregivers of children and adults with visual and intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research 55(6):581-95

Damen, S., Janssen, M., Huisman, M., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Schuengel, C. (2014). Stimulating Intersubjective Communication in an Adult with Deafblindness: A Single-Case Experiment. Journal of deaf studies and deaf education, 19(3), 366-84. doi: 10.1093/deafed/enu006

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20