Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

Subsidie Marleen Janssen en Saskia Damen voor onderzoek naar communicatie en taal bij mensen met aangeboren visuele en auditieve beperkingen

20 januari 2017

Marleen Janssen en Saskia Damen ontvangen een ZonMW-subsidie voor het project “Tell it! Fostering influence in communication and language by people with congenital visual and auditory disabilities”.

Het doel van het project is een interventie te ontwikkelen en deze gedurende twee jaar te evalueren, gericht op het bevorderen van invloedrijke communicatie en taal bij mensen met aangeboren visuele en auditieve beperkingen. De interventie moet geschikt zijn voor kinderen én volwassenen. Innovatief zijn de nadruk op eigen regie in conversaties en een expliciete focus op lichamelijk-tactiele communicatiemethoden. Daarnaast zal een app worden ontwikkeld voor begeleiders en communicatie coaches met relevante informatie over het communicatieprofiel voor elke deelnemende persoon met visuele en auditieve beperkingen.

Met de subsidie is een bedrag gemoeid van €250.000 euro. Hiermee wordt vanaf mei 2017 een promovendus aangesteld bij de basiseenheid Orthopedagogiek binnen de differentiatie Ondersteuning en Onderzoek bij Personen met Beperkingen (OPB).

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws