Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesOrganizationServices and FacilitiesInstitute of Education

Roostering

Het facultaire onderwijs wordt vanuit een centrale plek binnen de faculteit geroosterd. Bij de roostering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de studiepaden die studenten doorlopen en de wensen van docenten.

De roosters van GMW vindt u hier.

Medewerkers:

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 18:34