Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieDiensten en VoorzieningenHet Onderwijsinstituut (OWI)

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg binnen GMW concentreert op de volgende thema’s:

  • cursusevaluatie
  • curriculumevaluatie
  • kwaliteit toetsing
  • stage- en scriptiebegeleiding
  • professionalisering onderwijs/docenten
  • kengetallen onderwijs (rendementen, instroom, uitstroom gerealiseerde studielast)
  • integratie informatie kwaliteitszorg (Quamatrix)
  • managementinformatie uit onderwijs (onderwijsbelasting, fte’s, middelen)
  • managementinformatie uit onderzoek (o.a. Metis)

Medewerkers

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 18:30