Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesOrganizationSupport

Diensten en voorzieningen GMW

De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) kent een aantal ondersteundende interne diensten die ervoor zorgen dat alle hoofdtaken van de faculteit op het gebied van onderzoek en onderwijs soepel kunnen verlopen.

 • Onder de Dienst Facilitaire Ondersteuning (DFO) valt alles wat met de infrastructuur van de faculteit te maken heeft: inrichting en schoonmaak ruimten, inkoop goederen, veiligheid en onderhoud van de gebouwen en terreinen.
  De dagelijkse praktische werkzaamheden worden uitgevoerd door de Interne Dienst. Informatie over de werkzaamheden van de DFO kunt u vinden op de Facilitaire diensten pagina van GMW.
                       
 • Doel van de afdeling Secretarieel Administratieve Serviceverlening (SAS) is het optimaal ondersteunen van de wetenschappelijke staf zodat zij zoveel mogelijk ontlast worden van alle adminstratieve werkzaamheden. Hiertoe heeft elke basiseenheid haar eigen secretariaat wat dichtbij gehuisvest.
                                       
 • Onderzoeksondersteuning GMW ondersteunt medewerkers en studenten, directies en het faculteitsbestuur op alle gebieden die met onderzoek samenhangen.
                           
 • Het Onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van het onderwijs en onderzoek.  

Centrale ondersteunende afdelingen ondergebracht bij de faculteit:

 • De afdeling Human Resources ondersteunt en adviseert het faculteitsbestuur, de directies, leidinggevenden en individuele medewerkers bij personeels- en organisatievraagstukken.
 • Financial Shared Service Center zorgt o.a. voor het betalingsverkeer van de facturen en declaraties, de boekhouding, de registratie van derde geldstroomactiviteiten, de facultaire begroting en het jaarlijks financieel verslag.
 • De Bibliotheek GMW ondersteunt de studenten en medewerkers van de faculteit op gebied van wetenschappelijke informatie.
 • Kantine
 • Repro
 • CIT Servicedesk. De facultaire ICT-belangen worden behartigd door de demand manager
Laatst gewijzigd:15 mei 2019 15:21
printView this page in: English