Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Organization Profile

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde, en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken, en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De facultaire infrastructuur voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek willen we uitbouwen tot internationaal topniveau.

Ons onderwijs heeft als doel studenten een wetenschappelijke attitude bij te brengen en te leren zelf onderzoek te doen. Studenten werken met docenten en medestudenten in kleinschalige leervormen aan onderzoeksopdrachten. Deze manier van samen leren en onderzoeken bereidt aankomend academici nog beter voor op de beroepspraktijk.

De faculteit wil in Nederland voorop lopen in kwaliteit van onderwijs. Daarom investeren we fors in de professionalisering van onze docenten. In professionele leergemeenschappen ontwikkelen docenten uit verschillende vakgebieden met elkaar activerende werkvormen, nieuwe manieren van toetsen en uitdagende onderzoeksopdrachten.

In alles wat we doen streven wij naar verbinding: tussen studenten en docenten, tussen vakgebieden, tussen wetenschap en praktijk, tussen verschillende culturen. We omarmen diversiteit en zoeken naar wat mensen en vakgebieden bijeen kan brengen. Samen worden we beter.

Laatst gewijzigd:23 mei 2019 11:32
printView this page in: English