Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieProfiel

De mens centraal

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden.

Dubbele opdracht: onderzoek en onderwijs

Door middel van onderzoek loopt de faculteit voorop in de kennisontwikkeling. Deze kennis vormt de basis voor het onderwijs. De studenten verwerven inzicht in de meest actuele stand van zaken in het door hen gekozen wetenschapsterrein. Hun nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis wordt geprikkeld en ze ontwikkelen vaardigheden om deze kennis te beoordelen en zelf nieuwe kennis te produceren.

De maatschappij profiteert op verschillende manieren van de voortgebrachte kennis. Natuurlijk passen afgestudeerden de kennis toe in de beroepen die ze later vervullen. Daarnaast heeft de faculteit directe relaties met het beroepenveld, met name door onderzoek en advisering in opdracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Laatst gewijzigd:24 december 2014 11:29
printOok beschikbaar in het: English