Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Vergaderschema

Hieronder vindt u het vergaderschema van de faculteitsraad. De werkgroepvergaderingen van de studentgeleding zijn hierin niet opgenomen. De hoofdvergaderingen zijn openbaar.

Vergaderdata Faculteitsraad 2018-2019

Van 15.00 – 17.00 uur in B128 (bestuursgebouw) Grote Rozenstraat 31

datum
11 september 2018
09 oktober 2018
20 november 2018
18 december 2018
22 januari 2019
19 februari 2019
19 maart 2019
23 april 2019
21 mei 2019
18 juni 2019

Laatst gewijzigd:11 februari 2019 16:35
printView this page in: English