Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOpening Academisch jaar Faculteit GMW 2013-2014

Opening Academisch jaar Faculteit GMW

Poster Opening

Lezingen:

  • Cliodhna O'Connor, University College London, Division of Psychology & Language Sciences
  • Jeremy Dillmann, student Honours College Faculty BSS

Informatie:

  • 5 september 2013, 16.00 uur - 19.30 uur
  • Locatie: Kouwerzaal
  • Lezingen in het Engels
  • Na afloop van de lezingen is er een borrel in de tuinZooming in, zooming out
On the challenge to cross academic boundaries

Steeds vaker horen we de roep om een “multidisciplinaire aanpak”. De maatschappelijke problemen zijn complex en pasklare oplossingen is er niet. Denk aan de omgang met energie, waarbij chemici betrokken zijn als het gaat om verbranding van gassen, ecologen als het gaat om het plaatsen van windmolens, en psychologen als het gaat om voorlichting en bewustwording. Maar ook bij thema’s waar je het minder zou verwachten lijkt een multidisciplinaire insteek cruciaal: De vraag in hoeverre je hersenen veranderen als gevolg van wat je doet of wat je overkomt, is niet alleen relevant voor neurowetenschappers, maar ook voor onderwijskundigen (welke effecten heeft “leren”), sociologen (wat zijn gevolgen van samenlevingsvormen), psychologen (welk soort gedrag heeft welk soort gevolg) en filosofen (ethische kanten van dit soort “hersenspoeling”).


Ook overheden en subsidieverleners dringen steeds sterker aan op multidisciplinariteit en samenwerking van verschillende wetenschappelijke disciplines met organisaties en bedrijven in de maatschappij. Binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen gaat het dan ook om samenwerking met beleidsmakers, patiëntenorganisaties, journalisten, of de particuliere sector. Wat brengt dit ons? Gaat de multidisciplinaire verbreding en integrale benadering ten koste van de door wetenschappers vaak essentieel gevonden diepgang en specialismen? Of moeten we juist beducht zijn dat we ons niet blind staren op details en ons onderzoek meer plaatsen in een breder perspectief?

Onze multidisciplinaire Faculteit Gedrags-en Maatschappijwetenschappen (GMW) opent haar academisch jaar 2013/2014 met een discussie over dit thema. Twee vertegenwoordigers van de nieuwe generatie wetenschappers zullen de discussie openen. GMW-student Jeremy Dillman vraagt om een opleiding met meer variatie en actieve betrokkenheid van studenten. Onze keynote speaker Cliodhna O'Connor, promovendus aan het University College London, illustreert de gevolgen van verbreding van het perspectief met de uitkomsten van haar onderzoek naar de popularisering van neurowetenschappelijke kennis en de gevolgen daarvan voor individu en samenleving.Laatst gewijzigd:08 augustus 2013 10:24
printView this page in: English