Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Duits

PLG Beeld en kunst in het vreemdetalenonderwijs

Duits, Frans en Spaans

Doelgroep

Secties Duits, Frans en Spaans en individuele beginnende, ervaren, eerste-, tweedegraads docenten die samen de verrijkingsmogelijkheden willen verkennen die het gebruik van beeld en kunst voor hun taallessen geeft.

Inhoud en resultaat

Wij, maar vooral onze leerlingen, leven in een steeds dominantere beeldcultuur. De taaldocent is soms geneigd deze beeldcultuur als hinderlijk te ervaren (“ze kunnen helemaal niet meer lezen”). Echter, we kunnen er ook van gebruik maken; beeldmateriaal kan een positieve invloed hebben op het leerproces.

Beeld en kunst kunnen op heel verschillende manieren ingezet worden in het vreemdetalenonderwijs:
 • Ter ondersteuning van het taal-leren (bijvoorbeeld bij het semantiseren van woordenschat).
 • Als impuls voor taalproductie en creatieve toepassingen, schriftelijk of mondeling.
 • Literaire werken en periodes worden reëler en krijgen andere dimensies door toevoegingen uit de beeldende kunst of muziek; motieven in teksten kunnen vergeleken worden met hun uitwerkingen in de beeldende kunsten. Teksten worden op alle niveaus verfilmd of in scène gezet.
 • Het beeld van een andere cultuur, maar ook het zelfbeeld, wordt essentieel gevormd door beelden; geschiedenis kent de mooie term “Erinnerungsorte” voor wat mensen van één cultuur mogelijk verbindt. Kunst en cultuur spelen dus ook voor het interculturele begrip een essentiële rol.
De opbrengst voor de deelnemers:
 • Kennismaking met de vakdidactische mogelijkheden van Beeld en Kunst in taallessen.
 • Samen ontwikkelen van lessen(series).
 • Inspiratie ter verdieping van je reguliere lessen, vooral voor de productieve vaardigheden.
 • De ontwikkeling van een mogelijke insteek voor meer project-georiënteerd of vakoverstijgend onderwijs.

Programma

De PLG bestaat uit 5 sessies van elk 3 uur.

Sessies 1-4: Vakdidactische werksessies waarbij wij ons telkens op één van de bovengenoemde aspecten richten. Vanuit vakdidactische literatuur en voorbeelden werken de deelnemers zelf lesmateriaal uit dat bij hun manier van lesgeven en hun behoeftes past.

Sessie 5: De vijfde sessie is een afsluitende sessie waarbij de deelnemers materiaal en ervaringen presenteren en evalueren, zodat iedereen met een hoop inspiratie verder kan werken.

Afsluiting

Zie sessie 5.       

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij aanwezigheid van 4 van de 5 sessies en het inleveren van uitgewerkt lesmateriaal.

Studielast

40 uur
 • 15 uur contacttijd (5 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 25 uur voorbereiding, ontwerp- en verwerkingstijd (5 x 5 uur)

Data, tijden en plaats

Vijf bijeenkomsten van 3 uur bij de Lerarenopleiding (Grote Kruisstraat 2/1 te Groningen).

Op vrijdag middag van 14:00 – 17:00
 1. 22-01-2021
 2. 05-03-2021
 3. 23-04-2021
 4. 28-05-2021
 5. 18-06-2021

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Ook is een in company en/of maatwerkprogramma mogelijk in overleg.

Tarief

€ 375 inclusief BTW

Cursusleiding en informatie

Judith Nauta-Glasauer (j.e.nauta-glasauer@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden EVN 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 14 december 2020
 • Bij afmelden na 14 december 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:18 juni 2020 09:47