Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie

Privacy

Binnen de Lerarenopleiding verzamelen we zowel in het onderzoek als in het onderwijs persoonsgegevens. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze gegevens. We hebben ons privacybeleid aangescherpt op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Regelgeving

  • Onderzoekers vinden meer over de omgang met persoonsgegevens op de pagina van onze Ethische Commissie.
  • In het kader van de opleiding tot docent verzamelt de Lerarenopleiding ook persoonsgegevens van studenten. Doordat studenten stage lopen op scholen in Noord-Nederland delen we die gegevens met de scholen. Daarom heeft de Lerarenopleiding een Privacyverklaring opgesteld. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op de Algemene Privacyverklaring Rijksuniversiteit Groningen.
  • Studenten die stage lopen op middelbare scholen verzamelen in het kader van hun opleiding persoonsgegevens van hun leerlingen. In dit protocol licht de Lerarenopleiding toe hoe omgegaan wordt met deze gegevens.

Datalek

Heeft u een datalek geconstateerd? Neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, contact op met cert security.rug.nl , Functionaris Gegevensbescherming van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:27 augustus 2020 10:07