Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie Commissies

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden
Vakdidacticus scheikunde
Vakdidacticus geschiedenis
Vakdidacticus Duits
Onderwijsveld
E. (Eelco) Everaars
Schoolopleider Praedinius Gymnasium
Studenten
volgt
volgt
volgt
volgt
Ambtelijk secretaris
Directeur onderwijs

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd:25 september 2023 14:34