Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingOrganisatieCommissies

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden

drs. M.R.C. (Mark) Eldering (voorzitter) Vakdidacticus economie, tutor
drs. A.C. (Alex) van den Berg Vakdidacticus scheikunde
Z.H. (Zwanie) van Rij Docent Onderwijskunde/Pedagogiek
Onderwijsveld C. (Cees) Verschoor Schoolopleider RSG De Borgen
Studentleden Eva de Langen Master Educatie in de Mens en Maatschappijwetenschappen [Filosofie]
Melissa Boven Master LVHO [Nederlands]
Sander Grootemarsink Master Educatie in de Mens en Maatschappijwetenschappen [Aardrijkskunde]
Christiaan Mensink Master Educatie in de Mens en Maatschappijwetenschappen [Economie]
Ambtelijk secretaris S. (Suus) D. Siekman
Directeur onderwijs

drs. D.W. (Dik) Maandag

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd:02 september 2019 14:39