Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingOrganisatieCommissies

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden

drs. M.R.C. (Mark) Eldering(voorzitter) vakdidacticus economie, tutor
ir. J.E. (Enno) van der Laan vakdidacticus natuurkunde, tutor
Z.H. (Zwanie) van Rij Docent Onderwijskunde/Pedagogiek
Onderwijsveld C. (Cees) Verschoor schoolopleider RSG De Borgen
Studentleden Nina Mooij (vice-voorzitter) Educatieve Master Engels
Renske de Vries Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mathijs Struijk Educatieve Master Aardrijkskunde
Shirley van den Berg (toehorend lid) Master LVHO Nederlands
Anita Zijdemans Master LVHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Ambtelijk secretaris S. (Suus) D. Siekman
Directeur onderwijs

drs. D.W. (Dik) Maandag

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd:07 mei 2019 15:49