Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie Commissies

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden

drs. M.R.C. (Mark) Eldering (voorzitter) Vakdidacticus economie, tutor
drs. A.C. (Alex) van den Berg Vakdidacticus scheikunde
dr. A.E. Smale-Jacobse Docent Onderwijskunde/onderzoeker
Onderwijsveld C. (Cees) Verschoor Schoolopleider RSG De Borgen
Studentleden Eva de Langen Master Educatie in de Mens en Maatschappijwetenschappen [Filosofie]
Melissa Boven Master LVHO [Nederlands]
Sander Grootemarsink Master Educatie in de Mens en Maatschappijwetenschappen [Aardrijkskunde]
Christiaan Mensink Master Educatie in de Mens en Maatschappijwetenschappen [Economie]
Ambtelijk secretaris S. (Suus) D. Siekman
Directeur onderwijs

drs. D.W. (Dik) Maandag

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd:20 januari 2020 09:48