Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie Commissies

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden
Vakdidacticus scheikunde
Vakdidacticus geschiedenis
Vakdidacticus Duits
Onderwijsveld
E. (Eelco) Everaars
Schoolopleider Praedinius Gymnasium
Studenten
R.C.L. (Roos) den Boer
Master LVHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen [aardrijkskunde]
J.T. (Jolieke) Duzijn
Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen [scheikunde]
R.G.T. (Robin) van den Berg
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen [geschiedneis]
A. (Annemarie) van Spil
Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen [Nederlands]
Ambtelijk secretaris
Directeur onderwijs

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2023 10:17