Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie Commissies

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen aan de directeur onderwijs en het faculteitsbestuur over de onderwijs- en examenregelingJaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • (On)gevraagd advies uitbrengen aan de betreffende directeur onderwijs en/of het faculteitsbestuur over onderwijszaken in de betreffende opleiding, waaronder de jaarlijkse studiegids.

De Opleidingscommissie 2022-2023 bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden drs. A.C. (Alex) van den Berg (voorzitter) Vakdidacticus scheikunde
A.N. (Anton) Houtenbos, MSc Vakdidacticus aardrijkskunde
drs. S. (Sandra) Loevenich Vakdidacticus Duits
Onderwijsveld J. (Jon) Keun Schoolopleider CSG Liudger
Studenten Nivard Boersma Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen [biologie]
Paulina Slats Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen [aardrijkskunde]
Laura Hogenkamp Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen [economie]
Roos Slijfer Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen [biologie]
Ambtelijk secretaris S.D. (Suus) Siekman
Directeur onderwijs drs. E (Ester) Moraal

Vragen of opmerkingen over de taken van de Opleidingscommissie kun je per mail richten aan oclo@rug.nl. De e-mail wordt gelezen door de vice-voorzitter en is vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd:08 september 2022 15:07