Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie Commissies

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van tentamens en het diploma. De Examencommissie ziet erop toe dat de regels, zoals vastgelegd in de OER (zie Regels en reglementen), worden nageleefd. De Examencommissie heeft een uitwerking van de OER vastgelegd in de Regels & Richtlijnen. Studenten kunnen bij de Examencommissie een verzoek indienen voor onderwerpen zoals: vrijstellingen voor tentamens, een buitenreguliere tentamenmogelijkheid ("extra kans"), toestemming voor het volgen extra vakken en goedkeuring voor het opvoeren van vakken in de keuzeruimte. Doe dit laatste altijd voordat je het vak gaat volgen.

Zie de OER en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor informatie over de condities waaronder verzoeken gehonoreerd kunnen worden.

Samenstelling Examencommissie Lerarenopleiding

De Examencommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Gerrit Roorda (voorzitter)
  • Milan van Rees MSc (secretaris)
  • Drs. Inge Elferink
  • Dr. Irene Poort
  • Drs. Inge Hovius (extern lid)

De Examencommissie, ondersteund door ambtelijk secretaris mw. S. Steenhuis, is te bereiken via examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl.

Doe een verzoek aan de examencommissie

Alle verzoeken aan de examencommissie dien je in via een online formulier. Je vindt deze formulieren op de Studentportal van de RUG.

Geen student van de RUG?

Heb je belangstelling voor de Lerarenopleiding vanuit een andere Universiteit of HBO of bijvoorbeeld als zij-instromer? Of heb je als (aankomend) student nog geen RUG-studentnummer? Dan kun je een verzoek per mail indienen bij examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl.

Regels en Richtlijnen

Let op: de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor de masters LVHO en Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen gelden voor de 60 ECTS die de Lerarenopleiding in deze opleidingen verzorgt. Voor de LVHO is dat het volledige programma, voor de master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen is dat de 60 ECTS van het lerarenopleidingsgedeelte.

Vrijstellingsregeling-/EVC-regeling

De Vrijstellingsregeling-/EVC-regeling 2023-2024 voor studenten die in aanmerking willen komen voor een assessment op basis van elders verworven competenties.

Procedure zij-instroom

Wil je als zij-instromer beginnen aan de opleiding? Lees dan de procedure zij-instroom 2023-2024.

Laatst gewijzigd:04 oktober 2023 09:27