Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingOrganisatieCommissies

Ethische commissie

Taak


De Ethische Commissie Lerarenopleiding heeft als taak (voorgenomen) gedragswetenschappelijk onderzoek van medewerkers, dan wel onderzoek dat valt onder de verantwoordelijkheid van medewerkers, te toetsen op criteria van wetenschappelijk verantwoord handelen.
Lees meer over taken, procedures, regelgeving.

De commissie baseert zich bij haar toetsing op:

Regelingen omtrent data management:

Samenstelling


De leden van de Ethische Commissie Lerarenopleiding zijn:

  • dr. Ridwan Maulana (voorzitter)
  • dr. Cor Suhre (vice-voorzitter)
  • drs. Jasmijn Bloemert (lid)
  • Fenna Wolthuis (lid)
  • Esther Hoorn (extern facultair benoemd lid ABJZ)
  • A.M.F.A. Arends-den Brok (ambtelijk secretaris)

Aanvraag goedkeuring onderzoek


Een verzoek om goedkeuring voor het uitvoeren van onderzoek waaraan personen (participanten) deelnemen, kunt u via het Meldingsformulier voorgenomen onderzoek resp. Notification Intended Research richten per mail aan de ambtelijk secretaris van de Ethische Commissie Lerarenopleiding: mw. A. Arends-den Brok. U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. NB - De Commissie zal uw aanvraag allereerst beoordelen op compleetheid, het formulier vermeldt welke bijlagen u daartoe dient bij te voegen.

Houd rekening met een termijn van gemiddeld vier weken voor een reactie op uw aanvraag voor goedkeuring. Zodra uw onderzoek door de EC is goedgekeurd, ontvangt u daar van de ambtelijk secretaris per e-mail bericht over.  

Het is verplicht om participanten volledig te informeren over de aard, duur, risico’s/bezwaren van het onderzoek voordat de Commissie (schriftelijk) toestemming geeft voor deelname (geïnformeerde toestemming / informed consent). Participanten moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken om wel of niet aan het onderzoek deel te nemen.

Het modelformulier ‘Geïnformeerde toestemming’ kunt u downloaden en gebruiken.

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 09:02