Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Organisatie Commissies

Bestuur en Commissies

De directie van de Lerarenopleiding bestaat uit:

Veen, prof. dr. K. van

Voornaam:Klaas
E-mail:
Functie:Hoogleraar, vice-decaan Faculteit GMW

Per 2018-2019 is er vanwege het vicedecaanschap van Klaas van Veen een directie a.i. benoemd. De directie a.i. bestaat uit:

Maandag, drs. D.W.

Voornaam:Dik
E-mail:
Functie:Directeur Onderwijs Lerarenopleiding

Helms-Lorenz, dr. M.

Voornaam:Michelle
E-mail:
Functie:Universitair Hoofddocent

Jansen, dr. E.P.W.A.

Voornaam:Ellen
E-mail:
Functie:Universitair Hoofddocent Lerarenopleiding
Laatst gewijzigd:29 maart 2019 10:20