Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderzoek Vakdidactisch

Ontwikkeling praktijkkennis van wiskundedocenten

Hoe kunnen wiskundedocenten zich professioneel ontwikkelen in een collegiaal netwerk en samen een statistisch onderwijsontwerp maken en evalueren? In hoeverre kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs (statistische) onderzoeksvaardigheden ontwikkelen? Meer informatie: Martha Witterholt

Laatst gewijzigd:12 juli 2021 13:39