Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderzoek Vakdidactisch

Do you read me?

Hoe kunnen docenten zorgen dat leerlingen beter Engels gaan lezen? Over het bevorderen van de leesvaardigheid Engels in de Tweede Fase via effectieve leesinstructietechnieken. Een evidence-based programma test het tekstbegrip van leerlingen (bovenbouw havo-vwo van scholen met regulier- en tweetalig onderwijs) via een voor- en nameting. Meer informatie: Nienke Smit.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2021 16:02