Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderzoek Vakdidactisch

Vakdidactisch

Binnen de Lerarenopleiding werken vakdidactici aan onderzoek binnen hun eigen vakgebied. Dit onderzoek passen ze vervolgens ook toe in de opleiding van aankomende docenten.

Do you read me?

Hoe kunnen docenten zorgen dat leerlingen beter Engels gaan lezen? Over het bevorderen van de leesvaardigheid Engels in de Tweede Fase via effectieve leesinstructietechnieken. Een evidence-based programma test het tekstbegrip van leerlingen (bovenbouw havo-vwo van scholen met regulier- en tweetalig onderwijs) via een voor- en nameting. Meer informatie: Nienke Smit.

Historisch contextualiseren

Onderzoeker en vakdidacticus geschiedenis Tim Huijgen is gepromoveerd op het onderwerp historisch contextualiseren bij geschiedenis. De centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen geschiedenisleraren de leerlingen leren historische verschijnselen in de juiste chronologische, ruimtelijke en sociale context te plaatsen (contextualiseren).

Ontwikkeling praktijkkennis van wiskundedocenten

Hoe kunnen wiskundedocenten zich professioneel ontwikkelen in een collegiaal netwerk en samen een statistisch onderwijsontwerp maken en evalueren? In hoeverre kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs (statistische) onderzoeksvaardigheden ontwikkelen? Meer informatie: Martha Witterholt