Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderzoek

Onderzoeksprogramma

Dit onderzoeksprogramma richt zich op het genereren van empirische en theoretische inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het leren van (student)leraren, en het toepassen en evalueren van deze inzichten in ons curriculum en professionaliseringsinterventies in het secundair en hoger onderwijs. Binnen dit onderzoeksprogramma zijn er acht onderzoeksthema's waarin vraagstukken op het gebied van pedagogiek en effectiviteit worden verkend.

Ons onderzoek in het voortgezet onderwijs richt zich op:
  • Organisatorische en culturele factoren binnen scholen die duurzame professionele ontwikkeling van leraren ondersteunen
  • Het manifesteren en ontwikkelen van de vakdidactiek van docenten
  • De conceptualisering van de kwaliteit en de operationalisering van (aspecten van) onderwijskwaliteit. Hierbij zijn de determinanten van de ontwikkeling van onderwijskwaliteit op nationaal en landoverschrijdend niveau ook onderwerp van studie
  • De ontwikkeling en evaluatie van professionele ontwikkelingsinterventies (introductieregelingen, Lesson Study, professionele leergemeenschappen enz.) met betrekking tot processen en resultaten (bijv. onderwijsvaardigheden en het welzijn en verloop van leraren).

Ons onderzoek in het hoger onderwijs richt zich op:
  • de studenten en docenten in het hoger onderwijs: hun leren, de succesfactoren en het welbevinden in relatie tot de leeromgeving, met specifieke aandacht voor de lerarenopleiding
  • Studenten, curricula en leeromgevingen
  • Professionele ontwikkeling van docenten in het hoger onderwijs: gedrag, cursus- en curriculumontwerp
  • Internationalisering, beleids- en institutioneel niveau factoren op nationaal en internationaal niveau
Laatst gewijzigd:07 maart 2023 10:03