Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingOnderzoekInductie

Begeleiding Startende Leraren

Historie

De Lerarenopleiding doet sinds 2009 onderzoek naar de effecten van de begeleiding van startende leraren (BSL). De begeleiding wordt in samenwerking met scholen en de Lerarenopleiding vormgegeven en omvat de eerste jaren van de beroepsuitoefening van leraren in het voortgezet onderwijs. De interventie (inductiearrangement (IA)) is een speciaal inwerkprogramma dat niet alleen gericht is op de werksituatie van de startende leraar, maar ook op de begeleidingssituatie.

In een landelijk experiment (2010-2013) zijn de effecten van een IA gemeten. Kernvraag: hoe kunnen we de uitval verminderen en startende leraren behouden voor het onderwijs? Uit ons onderzoek blijkt dat met intensieve coaching en begeleiding vanaf de start, de kans op uitval vermindert en de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen versnelt.

Begeleiding Startende Leraren

Mede naar aanleiding van de opbrengsten en de inzichten van het experiment, is in 2014 een nieuw landelijk project “Begeleiding van Startende Leraren” (BSL) gestart. De universitaire lerarenopleidingen werden samen met de scholen verantwoordelijk voor de regionale ontwikkeling van IA. Doelgroep: zowel eerste- als tweedegraders met een recente bevoegdheid.  

Inductie in het noorden


In de noordelijke provincies is BSL bekend onder de naam ‘Inductie in het noorden’. Hoofdgedachte: inductiearrangementen werken alleen als ze naadloos aansluiten op de individuele situatie van elke school, met ruimte voor maatwerk en naar behoefte van een individuele leraar. Een dergelijk, op de school afgestemd arrangement, wordt ontwikkeld in samenwerking tussen de universitaire Lerarenopleiding en de scholen. De arrangementen zijn gericht op de autonomie, de competentie en de verbondenheid van de startende leraar.

Om van inductie in het noorden een duurzaam project te maken, werken ook schoolopleiders, teamleiders, HRM en directie mee aan de ontwikkeling en uitvoering. Immers, de kwaliteit en duurzaamheid van de implementatie floreert bij een hecht samenspel: het leiderschap van de school, de mate waarin die school zich eigenaar voelt van het project en de kwaliteit van de begeleiding van vakcoaches en schoolopleiders.

Toekomst

De begeleiding van startende leraren zal onder andere een onderdeel worden van het platform "Samen opleiden en professionaliseren" van de VO-Raad. Op 5 juni 2019 zal een conferentie georganiseerd worden om dit in te luiden.

Meer informatie

Neem contact op met projectleider Michelle Helms-Lorenz.

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 09:03