Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Online college talendidactiek

Nienke Smit
Nienke Smit

Door de corona-crisis is het onderwijs aangewezen op online lesgeven. Nienke Smit, vakdidacticus Engels aan de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, zag de crisis als kans en organiseerde op 23 maart een online college talendidactiek.

Irene van der Spoel
Irene van der Spoel

Irene van der Spoel, docent aan de Hogeschool Utrecht en eigenaar van Today's Teaching Tools, lichtte toe hoe docenten ook online onderwijs op een didactisch verantwoorde manier vorm kunnen geven. Studenten en docenten uit het hele land namen deel. Kijk hieronder het college terug en bekijk ook de gratis online cursus die in het college werd gebruikt.

Deel 1: Introductie

Deel 2: Algemene tips voor online onderwijs

Deel 3: Luisteren en spreken

Deel 4: Lezen en schrijven

Deel 5: Vocabulaire en grammatica

Laatst gewijzigd:30 maart 2020 10:14