Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

De Lerarenopleiding: academisch, praktisch, effectief

Vera Snippe: "Voor mij is het belangrijk dat ik iets bijdraag aan de wereld, en die kans heb ik als docent"
Vera Snippe: "Voor mij is het belangrijk dat ik iets bijdraag aan de wereld, en die kans heb ik als docent"

De Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op voor het voortgezet onderwijs. Dat doen we onder het motto 'Academisch, praktisch, effectief '.

Academisch en praktisch

We leiden je op tot academisch professional. In de woorden van Leon van Gelder, grondlegger van de onderwijskunde aan de RUG: je neemt deel aan het onderwijs én je bewaart kritische distantie.

Effectief

De Lerarenopleiding heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar onderwijseffectiviteit: wat werkt nu echt in de klas en bij het opleiden van docenten? Op basis daarvan hebben we ons programma ingericht.

Praktijk en theorie

Wat je leert moet aansluiten bij jouw doel: docent worden. Daarom loop je veel stage. In de colleges zoeken we zo veel mogelijk de praktische toepassing van theoretische concepten. Zo kun je de collegestof direct toepassen in de klas.

Leren doe je niet alleen

Samenwerkend leren is effectiever dan geïsoleerd leren. Daarom studeer je in flexibele werkgroepen: met studenten van je eigen schoolvak, met studenten van een heel ander vak, met studenten van andere lerarenopleidingen. Zo ontwikkel je een brede blik op het onderwijs.

Academisch docentschap

Wat voor docent je wordt ligt aan jezelf. Maar je bent wel een academisch docent. Dat betekent dat je je op de volgende vijf terreinen blijft ontwikkelen:

Vakinhoud: Je staat boven de lesstof.

Pedagogiek: Je weet hoe leerlingen zich ontwikkelen en hoe je daarop kunt inspelen.

Vakdidactiek: Je kunt de lesstof zo effectief mogelijk overbrengen aan je leerlingen.

Professional: Je bent constant in contact met anderen. Met je leerlingen, met collega's en ouders. Heldere communicatie en samenwerking is daarom onderdeel van de opleiding.

Academisch en onderzoekend: Je academische houding komt telkens terug in de leerlijnen hierboven. Je doet niet zomaar wat, maar je baseert je handelen op wat er bekend is uit onderzoek. Je onderbouwt je keuzes en kunt ze uitleggen aan anderen. En je kijkt open en kritisch naar je eigen ontwikkeling.

Laatst gewijzigd:03 februari 2020 13:06