Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Coronamaatregelen Lerarenopleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over de maatregelen die de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen neemt n.a.v. de coronacrisis. Aanvullende vragen? Neem contact op met lerarenopleiding@rug.nl.

Gevolgen coronacrisis voor stage studenten Lerarenopleiding

De coronacrisis heeft gevolgen voor het lopen van stages in het kader van de Lerarenopleiding. De Examencommissie heeft voor studenten en opleiders richtlijnen geformuleerd (zie onder). De Lerarenopleiding heeft op basis van de richtlijnen van de Examencommissie een handreiking voor de beoordeling van de stages en de beoordeling van afstandsonderwijs opgesteld. Ook vind je hier de berichten die de Examencommissie naar studenten en opleiders heeft verstuurd. Voor specifieke vakinformatie kunnen studenten in de desbetreffende Nestorcourse kijken.

Maatregelen studiejaar 2020-2021:
Maatregelen studiejaar 2019-2020:

Gevolgen coronacrisis voor activiteiten Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Onderstaande berichten zijn vanuit het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord naar alle deelnemers gestuurd.

Gevolgen coronacrisis voor aspirant-studenten

Als gevolg van de coronacrisis kan het zijn dat studenten niet in de gelegenheid zijn gesteld om te voldoen aan de toelatingseisen van de Lerarenopleiding. Lees hier de aangepaste toelatingsregeling voor de masteropleidingen.

Gevolgen coronacrisis voor zij-instromers

De coronacrisis, waarbij scholen sinds 15 maart zijn gesloten voor onderwijs, heeft ook gevolgen voor zij-instromers, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. In onderstaande notitie vinden (aankomende) zij-instromers en scholen antwoord op de meest gestelde vragen.

Subsidieregelingen voor leraren en coronasituatie

Laatst gewijzigd:07 januari 2022 09:03