Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Coronamaatregelen Lerarenopleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over de maatregelen die de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen neemt n.a.v. de coronacrisis. Aanvullende vragen? Neem contact op met lerarenopleiding@rug.nl.

Gevolgen coronacrisis voor stage studenten Lerarenopleiding

De coronacrisis heeft gevolgen voor het lopen van stages in het kader van de Lerarenopleiding. De Examencommissie heeft voor studenten en opleiders richtlijnen geformuleerd (zie onder). De Lerarenopleiding heeft op basis van de richtlijnen van de Examencommissie een handreiking voor de beoordeling van de stages en de beoordeling van afstandsonderwijs opgesteld. Ook vind je hier de berichten die de Examencommissie naar studenten en opleiders heeft verstuurd. Voor specifieke vakinformatie kunnen studenten in de desbetreffende Nestorcourse kijken.

Gevolgen coronacrisis voor activiteiten Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Onderstaande berichten zijn vanuit het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord naar alle deelnemers gestuurd.

Gevolgen coronacrisis voor aspirant-studenten

Als gevolg van de coronacrisis kan het zijn dat studenten niet in de gelegenheid zijn gesteld om te voldoen aan de toelatingseisen van de Lerarenopleiding. Lees hier de aangepaste toelatingsregeling voor de masteropleidingen.

Gevolgen coronacrisis voor zij-instromers

De coronacrisis, waarbij scholen sinds 15 maart zijn gesloten voor onderwijs, heeft ook gevolgen voor zij-instromers, lerarenopleidingen en scholen die zij-instromers in dienst hebben. In onderstaande notitie vinden (aankomende) zij-instromers en scholen antwoord op de meest gestelde vragen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Masterstage 1

Ik heb nog niet genoeg fysieke lessen gegeven om aan te tonen dat ik de domeinen Communicatie en/of Pedagogisch Klimaat beheers. Wat moet ik nu doen?

Je bekwaamheid in deze domeinen kun je alleen aantonen door het geven van fysieke lessen. Pas wanneer er weer fysieke lessen gegeven worden kun je verder werken aan deze bekwaamheden. Je kunt wel verder werken aan de overige bekwaamheden, bijvoorbeeld door het geven van afstandsonderwijs. Een handreiking hoe je je bekwaamheid daarin kunt aantonen, vind je hier.

Moet ik doorgaan met mijn stage?

Je kunt op dit moment geen fysieke lessen geven. Je kunt de domeinen Communicatie en Pedagogisch Klimaat nu niet verder ontwikkelen. Je kunt wel verder werken aan de overige bekwaamheden, bijvoorbeeld door het geven van afstandsonderwijs. Een handreiking hoe je je bekwaamheid daarin kunt aantonen, vind je hier. Overleg bij twijfel met je tutor. Een andere optie is dat je in overleg met je tutor besluit om de stage nu niet te vervolgen maar op een later moment weer op te pakken.

Blijf ik na de zomer op dezelfde stageschool?

De Lerarenopleiding streeft ernaar om studenten die als gevolg van de coronacrisis vertraging oplopen in Masterstage 1 na de zomer op dezelfde stageschool te plaatsen. Het hangt echter af van de begeleidingsmogelijkheden op de stageschool of dit daadwerkelijk mogelijk is.

Ik heb in Masterstage 1 al wel een aantal fysieke lessen gegeven. Wie beslist of ik nu beoordeeld kan worden?

Als je zelf denkt dat je voldoende lessen hebt gegeven om beoordeeld te kunnen worden, overleg dan met je tutor. Die bepaalt in overleg met de schoolopleider en vakcoach of er voldoende materiaal is om een beoordeling op te baseren.

Masterstage 2/3

Ik heb nog geen voldoende op de domeinen Communicatie en/of Pedagogisch Klimaat. Wat moet ik nu doen?

Je bekwaamheid in deze domeinen kun je alleen aantonen door het geven van fysieke lessen. Pas wanneer er weer fysieke lessen gegeven worden kun je verder werken aan deze bekwaamheden. Je kunt wel verder werken aan de overige bekwaamheden, bijvoorbeeld door het geven van afstandsonderwijs. Een handreiking hoe je je bekwaamheid daarin kunt aantonen, vind je hier.

Moet ik nog steeds 10 lessen observeren?

Je eigen leerproces staat centraal. Je moet duidelijk maken of en hoe je lessen (al dan niet fysiek) hebt geobserveerd om jezelf te ontwikkelen.

Ik heb meegewerkt aan het verzorgen van afstandsonderwijs. Telt dat mee als stage-activiteit? En kan ik het gebruiken om mijn bekwaamheid aan te tonen?

Ja, het verzorgen van afstandsonderwijs kun je gebruiken om je bekwaamheid in verschillende domeinen aan te tonen (uitgezonderd de domeinen Communicatie en Pedagogisch Klimaat). Een handreiking over de manier waarop je dat kunt doen vind je hier. Overleg verder met je tutor over de precieze invulling van je bekwaamheidsdossier.

Ik moet mijn bekwaamheidsdossier invullen. Hoe moet ik dat doen nu er geen fysieke lessen zijn?

Een handreiking over de manier waarop je dat kunt doen vind je hier. Overleg verder met je tutor over de precieze invulling van je bekwaamheidsdossier.

Krijg ik voor de zomervakantie nog lesbezoek op school vanuit de opleiding?

Nee. Zolang de op 21 april door het kabinet afgekondigde maatregelen met betrekking tot het voortgezet onderwijs van kracht zijn worden scholen vanuit de opleiding niet fysiek bezocht.

Hoe zien de eindpresentaties en beoordelingsgesprekken eruit?

De eindpresentatie en het beoordelingsgesprek zullen dit studiejaar online georganiseerd worden. Overleg met je tutor, vakcoach en schoolopleider op welke manier je dit het beste vorm kunt geven.

Ik kan mijn observator geen toegang geven tot de elektronische omgeving op school. Wat nu?

Als je geen externe personen kunt toelaten in de elektronische omgeving waar je stageschool mee werkt, kun je het volgende proberen:

1. Overleg met de ICT-coördinator van de school of er tijdelijke toegang verleend kan worden (door een gastaccount bijvoorbeeld).

2. Start een videomeeting via een ander programma (Google Hangouts, Skype oid) met de observator en deel je scherm. Dan kan de observator zien wat jij ziet.

Lukt dit niet, overleg dan met de observator over een alternatief.

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik die stellen?

Voor vragen over je stagebeoordeling kun je terecht bij je tutor. Voor vragen over alternatieven voor de lesobservatie van de vakdidacticus, overleg met je vakdidacticus. Voor algemene vragen kun je contact met ons opnemen op lerarenopleiding@rug.nl.

Laatst gewijzigd:13 mei 2020 11:30