Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs

Coronamaatregelen Lerarenopleiding

Op deze pagina vind je meer informatie over de maatregelen die de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen neemt n.a.v. de coronacrisis. Aanvullende vragen? Neem contact op met lerarenopleiding@rug.nl.

Online onderwijs bij faculteit GMW van 12 december tot 13 januari

De faculteit GMW heeft besloten dat er op deze faculteit in de periode van 12 december tot 13 januari geen fysiek onderwijs wordt gegeven. We geven in die periode online onderwijs, zoals je ook zult zien je het rooster. Als je vakdidacticus in bovengenoemde periode al een specifiek college heeft gepland op een andere locatie (bijvoorbeeld op een school of op de moederfaculteit), zal dat college fysiek doorgaan, mits de coronamaatregelen die dan gelden het toelaten.

Laatst gewijzigd:22 september 2022 13:18