Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleiding

Pilot: Lesson Study voor studenten én vakcoaches

20 februari 2019

Studenten aan de Lerarenopleiding van de RUG hebben dit jaar een primeur: ze voeren een Lesson Study uit, samen met hun stagebegeleiders. Bij een Lesson Study ontwerpen docenten samen een les. Een van de docenten voert de les uit - terwijl de overige docenten aanwezig zijn. De focus ligt daarbij op de leerlingen: wat leren die in de les? Vervolgens bespreken de docenten de les samen met leerlingen na, en passen ze de les zo nodig aan. Sinds dit jaar doen alle studenten aan de Lerarenopleiding een Lesson Study-cyclus. Daarnaast ondersteunt het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord scholen bij het uitvoeren van Lesson Study-cycli.

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 09:06

Meer nieuws