Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding

Pilot: Lesson Study voor studenten én vakcoaches

20 februari 2019

Studenten aan de Lerarenopleiding van de RUG hebben dit jaar een primeur: ze voeren een Lesson Study uit, samen met hun stagebegeleiders. Bij een Lesson Study ontwerpen docenten samen een les. Een van de docenten voert de les uit - terwijl de overige docenten aanwezig zijn. De focus ligt daarbij op de leerlingen: wat leren die in de les? Vervolgens bespreken de docenten de les samen met leerlingen na, en passen ze de les zo nodig aan. Sinds dit jaar doen alle studenten aan de Lerarenopleiding een Lesson Study-cyclus. Daarnaast ondersteunt het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord scholen bij het uitvoeren van Lesson Study-cycli.

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 09:06

Meer nieuws

 • 13 februari 2020

  Uitbreiding promotie-experiment RUG goedgekeurd

  De Minister van OCW heeft de aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen voor uitbreiding van het experiment promotieonderwijs goedgekeurd. De vervolgaanvraag voldoet aan de eisen in het Besluit experiment promotieonderwijs. Dit betekent dat de RUG...

 • 13 februari 2020

  Vrouwtjesvogel slachtoffer van haar Valentijn

  Vrouwtjes zangvogels hebben het niet gemakkelijk in de liefde. Bij sommige soorten, zoals de bonte vliegenvanger, probeert het mannetje als hij eenmaal een partner heeft nog een extra vrouwtje aan de haak te slaan. Er werd lang vanuit gegaan dat de...

 • 13 februari 2020

  Jaar tot jaar variaties in Arctische neerslag nemen sterk toe

  Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er gemiddeld genomen meer neerslag zal gaan vallen in het Noordpoolgebied vanwege de klimaatopwarming; eerst vooral sneeuw en bij verdere opwarming regen. In een nieuw artikel van RUG-klimaatonderzoeker...