Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding

Lesson Study zet studenten en docenten op scherp

11 maart 2020
Docent geschiedenis Frits Hofstra
Docent geschiedenis Frits Hofstra

“Als je samen aan Lesson Study doet ontstaat er een vibe, een dynamiek.” Frits Hofstra is docent geschiedenis en vakcoach aan het Kamerlingh Onnes in Groningen. Hij begeleidde een Lesson Study van studenten waar de hele sectie geschiedenis nauw bij betrokken was.

Nog even: wat is een Lesson Study ook alweer?

“In een Lesson Study-cyclus ontwikkel je samen met een groepje collega’s een les. Een docent geeft de les en de rest observeert wat het effect is op de leerlingen. Vervolgens stel je in een nabespreking de les bij en geef je nog een keer, bijvoorbeeld in een parallelklas. Wij hadden als sectie geschiedenis al drie Lesson Study-cycli gedaan. Nieuw was dat nu studenten van de Lerarenopleiding een Lesson Study deden, en dat we daar als hele sectie geschiedenis nauw bij betrokken waren.”

En lukte dat?

“Ten eerste is het denk ik heel goed dat je als vakcoach betrokken bent bij de uitvoering van de Lesson Study. Ik merk dat nog niet alle vakcoaches weten wat het is, hoewel alle studenten van de RUG een Lesson Study uit moeten voeren en de NHL Stenden er nu ook mee aan de slag gaat. Als je er als vakcoach niet bij aansluit is dat een gemiste kans. Je trekt met Lesson Study het onderzoek in de lerarenopleiding op een hoger plan: je bent bezig het leren van leerlingen inzichtelijk te maken. En dat is een switch ten opzichte van vroeger, toen we meer keken naar de les van de student.

Het heeft ook meerwaarde om collega’s erbij te betrekken. Als je weer heel intensief bezig bent met het observeren van een les, in dit geval van een student, heb je daar baat bij als sectie. Er ontstaan een vibe, een dynamiek. Je zet met elkaar de boel weer op scherp. En het heeft ook effect: leerlingen gaan vandaag weer met een opdracht aan de slag die in een eerder Lesson Study-traject is ontwikkeld.”

We horen wel dat het organisatorisch niet altijd makkelijk is

“Het is vooral lastig om de tijd te vinden om gezamenlijk lessen te observeren. Schoolleiders zijn niet blij als ze een paar uur moeten uitroosteren voor een Lesson Study. Daarom is het belangrijk dat de schoolleiding erachter staat. We kregen in september bezoek van docenten uit Azië die keken hoe we het hier deden. En dan blijkt Lesson Study daar standaard in het rooster en de onderwijspraktijk te zijn opgenomen. Iets anders is dat studenten vorig jaar veel met formulieren moesten werken. Maar dat is dit jaar losgelaten.”

Studenten vinden het lastig dat ze Lesson Study niet in de praktijk terug zien

“Het is natuurlijk een vrij nieuw concept. Maar studenten moeten – net als docenten - leren dat samen lessen ontwikkelen nuttig is. En die onderwijsontwikkeling is toch onze core business. Ik zou tegen studenten willen zeggen: jullie zijn de groep die het in de toekomst moet gaan doen.”

Laatst gewijzigd:08 september 2020 15:29

Meer nieuws