Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Nederlands

PLG: Versterking van de vakdidactische competenties van startende docenten Nederlands

Doelgroep

Startbekwame docenten Nederlands (maximaal 5 jaar onderwijservaring).

Inhoud en resultaat

De opleiding Nederlands van de RuG en de lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden geven hun studenten Nederlands een stevige basis mee als het gaat om hun vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Tegelijkertijd weten we dat studenten aan het einde van de lerarenopleiding weliswaar startbekwaam zijn, maar op die gebieden nog lang niet uitgeleerd. Iedere startbekwame docent heeft andere vakdidactische behoeftes; de een wil meer differentiatie leren aanbrengen binnen het schrijfvaardigheidsonderwijs, de ander vindt het lastig om bij poëzie-onderwijs geschikte vragen voor leerlingen te formuleren en weer een ander vraagt zich af hoe het taalbeleid van school uitgewerkt kan worden in de eigen lessen.

In deze professionele leergemeenschap voor beginnende docenten Nederlands wordt de deelnemer gecoacht op de persoonlijke ontwikkelbehoeften. De leergemeenschap kent vier intervisiebijeenkomsten waarin onder andere vakdidactische vragen van de deelnemers worden besproken, mede aan de hand van bestudeerde literatuur. Daarnaast legt een vakdidacticus Nederlands per deelnemer drie lesbezoeken af die worden nabesproken. De lesbezoeken worden door de deelnemer schriftelijk voorbereid en geëvalueerd.

Doelen programma

  • De deelnemer bespreekt en onderzoekt persoonlijke ontwikkelbehoeften op vakdidactisch gebied in een groep gelijkgestemde docenten.
  • De deelnemer vergroot zijn of haar kennis en vaardigheden met betrekking tot een of meer vakdidactische ontwikkelvraagstukken.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal drie intervisiebijeenkomsten hebben deelgenomen en als drie lesbezoeken hebben plaatsgevonden.

Studielast

42 uur

  • 4 x 3 uur voorbereiding intervisiebijeenkomst
  • 4 x 3 uur bijwonen intervisiebijeenkomsten
  • 3 x 6 uur voorbereiding en nawerk lesbezoeken

Data, tijden en plaats

Dit wordt na de zomervakantie bekend gemaakt.

Cursusleiding en informatie

drs. Carien Bakker (c.h.w.bakker@rug.nl) en drs. Clary Ravesloot (c.j.m.ravesloot@rug.nl).

Tarief

1000 euro, incl. btw

Annuleringsvoorwaarden

  • Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG
  • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
  • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:46