Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Inleiding in de Orthopedagogiek. Wied Ruijssenaars, Peter van den Bergh, Pol Ghesquière, Erik Knorth, Jana Knot-Dickscheit & Stijn Vandevelde

28 september 2022
Inleiding in de Orthopedagogiek
Inleiding in de Orthopedagogiek

Auteurs: Wied Ruijssenaars, Peter van den Bergh, Pol Ghesquière, Erik Knorth, Jana Knot-Dickscheit & Stijn Vandevelde
Uitgever: Gompel&Svacina (Antwerpen – ’s Hertogenbosch)
Aantal pagina’s: 306
Jaar: 2022
ISBN: 978-94-6371-3788

Het beroep van orthopedagoog heeft in Nederland en België een wettelijke erkenning, wat eisen stelt aan de opleiding, zowel academisch als postacademisch. In deze Inleiding in de Orthopedagogiek gaan de auteurs vanuit hun ruime ervaring in onderzoek, onderwijs en klinische praktijk in op de achtergronden en belangrijkste pijlers van de orthopedagogische discipline. Het vormt een onmisbare basis voor verdere studie.

Orthopedagogiek is een handelingsgerichte discipline met een kenmerkend wetenschappelijk onderzoeks- en onderwijsprogramma. Centraal in het onderzoek staan de beschrijving, verklaring en aanpak van (dreigende) problemen bij het opvoeden. Het gaat daarbij zowel om op zichzelf staande opvoedingsproblemen met een mismatch tussen pedagogische vraag en aanbod, als om ernstige leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen die zich binnen de (multiculturele) samenleving voordoen. Orthopedagogen in opleiding raken op de hoogte van de opbrengsten van het wetenschappelijk onderzoek en leren de toepassing ervan in de concrete, klinische hulpverlening. Diagnostiek en behandeling (inclusief preventie) krijgen daarbij ruime aandacht.

Laatst gewijzigd:21 maart 2024 14:34

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!