Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious Studies

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Welkom bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, het expertisecentrum op het gebied van religie, cultuur en samenleving. Religie is een zeer complex fenomeen dat op verschillende niveau's mensen en maatschappijen beïnvloedt. Wij bestuderen religie in al haar facetten vanuit een multidisciplinaire aanpak, in een combinatie van geesteswetenschappelijke en maatschappij- en gedragswetenschappelijke methodes en theorieën. In ons onderwijs en onderzoek staat de wisselwerking tussen, religie, cultuur en samenleving centraal.

printView this page in: English