Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Faculty board, departments and staff Board and committees

Faculteitsbestuur, commissies en Faculteitsraad

Het bestuur van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen wordt geadviseerd door de Faculteitsraad en facultaire commissies.

Bestuur van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Decaan / PH Onderwijs prof.dr. Oscar Couwenberg
Vice-decaan / PH Onderzoek prof.dr. Tialda Haartsen
PH Middelen dr.mr. Esther Marije Klop
Studentlid Tess Tjokrodikromo
Secretariële ondersteuning

Mirjam Wempe

Laatst gewijzigd:06 februari 2020 13:16
printView this page in: English