Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBStudieadviseursBijzondere omstandigheden

Ongewenste intimiteiten / ongewenst gedrag

Wanneer zijn opmerkingen of gedragingen ongewenst intiem?

Over aanranding en verkrachting is geen misverstand mogelijk. Voor dubbelzinnige grappen en een terloopse aai of een schouderklopje ligt dit anders. Wat de een normaal of zelfs leuk vindt, kan door een ander als ongemakkelijk of vernederend worden ervaren.

Natuurlijk, er is niets mis met spontane uitingen van genegenheid of waardering als dit met wederzijdse instemming plaatsvindt. Van ongewenste intimiteiten is sprake wanneer gedragingen door de ‘ontvanger’ als vervelend, hinderlijk, vernederend of bedreigend worden ervaren. Het kan iedereen overal overkomen. Onderzoek wijst uit dat vrouwen en meisjes vaker ervaring hebben met ongewenste intimiteiten. Maar ook mannen en jongens kunnen slachtoffer zijn.

Ongewenst gedrag in ruimere zin

‘Ongewenste intimiteiten’ zijn slechts één vorm van ongewenst gedrag. Stalking, pesten (waaronder negeren en uitsluiten), agressie, geweld en discriminatie zijn andere vormen van ongewenst gedrag.

Praat erover!

In de praktijk blijkt dat het heel moeilijk is om op een goede manier te reageren op ongewenst gedrag van anderen. Mee lachen met de anderen om de vervelende grapjes? Hopen dat het vanzelf over gaat? Die medestudent of docent zoveel mogelijk proberen te mijden?

Praat er in ieder geval over. Als het lukt met de persoon zelf; als dat te moeilijk is, met de studieadviseur, een studentendecaan of met de vertrouwenspersoon van de universiteit. Een studentdecaan of de vertrouwenspersoon kan je desgewenst helpen een formele klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

Laatst gewijzigd:09 november 2016 13:50
printView this page in: English