Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsPromotieregeling

Algemene informatie

In het promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, alsmede een aantal voorwaarden die door het college voor promoties van de Rijksuniversiteit Groningen zijn vastgesteld. Onder andere is te lezen wie toegang heeft tot de promotie, hoe promotores en co-promotores aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand dient te komen en hoe de beoordelingscommissie en de promotiecommissie worden samengesteld.

Dit reglement geldt vanaf 1 september 2018 en vervangt het oude reglement.

Het nieuwe Reglement is tot stand gekomen in samenspraak met het College voor Promoties en de Graduate Schools van de RUG.

De meest opvallende wijzigingen ten opzichte van het oude Promotiereglement zijn dat:

 • per 1 april 2018 het ius promovendi door het College voor Promoties kan worden toegekend aan gepromoveerde universitaire hoofddocenten en dat zij vervolgens ook als promotor kunnen worden benoemd;
 • voor universitaire hoofddocenten aan wie het ius promovendi is toegekend geldt, net als voor hoogleraren, dat zij niet meer als copromotor kunnen optreden;
 • uitdrukkelijk is opgenomen dat de promovendus promoveert aan de universiteit en niet aan de faculteit;
 • de artikelen rondom databeleid van de RUG een update hebben gekregen;
 • de artikelen rondom het verlenen van het predicaat Cum Laude zijn verduidelijkt;
 • en tot slot de hoofdstukken over gemeenschappelijke (joint) en dubbele (double) doctoraten zijn samengevoegd in één hoofdstuk (hoofdstuk 12).

In het linkermenu vindt u naast een aantal handige formulieren ook een nauwkeurige beschrijving van de gang van zaken tijdens promoties en tevens een handige adressenlijst.

Bereikbaarheid Afdeling Promoties

 • De afdeling is telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 13.00 op telefoonnummer 050 - 363 5276.

  N.B. de afdeling promoties is gesloten op woensdag.
 • U kunt uw vragen mailen naar promoveren@rug.nl .

Inleveren Proefschriften

De door u in te leveren proefschriften (3 exemplaren + 3 kopieën van de stellingen) kunt u afgeven bij:

Servicedesk van de Universiteitsbibliotheek
Broerstraat 4, 9712 CP Groningen
Postadres: Postbus 559                                                                     
9700 AN Groningen

De elektronische versies van het proefschrift en de stellingen dienen te worden aangeleverd via Hora Finita.

Tijdstippen promoties

De tijdstippen van de promoties zijn:

 • 11.00 uur
 • 12.45 uur
 • 14.30 uur
 • 16.15 uur    

Laatst gewijzigd:06 februari 2019 15:41
printView this page in: English