Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsPromotieregeling

Tijdpad promotie

Actie

Tijdpad

Actie (co)promotor/promovendus

Actie College voor Promoties

Aanmelden promotietraject

Registratie na toelating tot het promotietraject

Verzoek voorleggen aan Toelatingscom missie

Invullen Training and Supervision Plan

Zo spoedig mogelijk na afgifte verklaring toelating promotie-traject doch uiterlijk vóór aanvang van het promotietraject

Promovendus en (co)promotores stellen TSP op en leggen dit ondertekend ter goedkeuring voor aan directeur GS uiterlijk bij aanvang van het promotietraject

Decaan ondertekent TSP en draagt zorg voor registratie in Hora Finita

Goedkeuren proefschrift door promotor(es) + voorstel samenstelling Beoordelingscommissie

Minimaal 3.5 maanden voor beoogde promotiedatum

Registratie goedkeuring door (co)promotores in Hora Finita

Decaan stelt op voordracht eerste promotor beoordelingscommissie in en benoemt commissieleden

Beoogde promotiedatum bespreken

Minimaal 3.5 maanden voor beoogde promotiedatum

Voorlopige datum bij Promotie-bureau afspreken

Inschrijven datum onder voorbehoud

Aanvragen ISBN’s

Minimaal 2 maanden voor beoogde promotiedatum

Promovendus

Via website van de Bibliotheek RUG

Goedkeuren stellingen

Minimaal 2 maanden voor beoogde promotiedatum

(Co)promotores registreren goedkeuring stellingen in Hora Finita

Goedkeuren titelblad

Minimaal 2 maanden voor beoogde promotiedatum

Promovendus overlegt titelblad bij Promotie-bureau via Hora Finita

Promotiebureau keurt titelblad goed via Hora Finita

Melding oordeel van de Beoordelingscommissie over toelating promotie promovendus

Minimaal 8 weken voor beoogde promotiedatum

Decaan draagt zorg voor registratie via Hora Finita, waarmee promovendus, promotor, Promotiebureau en directeur GS worden ingelicht. Daarmee kan worden overgegaan tot

vermenigvuldigen proefschrift en promotiedatum wordt definitief vastgesteld

Eventueel verzoek cum laude door (co)promotor of Beoordelings-commissie

Minimaal 8 weken voor beoogde promotiedatum

Promotor/beoor-delingscommissie dient verzoek in bij het bestuur van de faculteit met voordracht van externe referenten

Decaan draagt zorg voor registratie in Hora Finita en draagt zorg voor benaderen externe referenten. Automatische melding hiervan aan Promotiebureau

Oordeel cum laude door externe referenten geregistreerd in Hora Finita

Minimaal 2 weken voor de beoogde promotiedatum

Decaan verkrijgt oordeel referenten via Hora Finita

Via Hora Finita wordt Promotiebureau over oordeel geïnformeerd.

Informatie omtrent publiciteit in Hora Finita mailen naar Communicatie

Minimaal 5 weken voor beoogde promotiedatum

Promovendus levert via Hora Finita gewenste informatie aan Communicatie RUG

Toesturen 3 gedrukte proefschriften, bijbehorende stellingen en titelblad aan Promotiebureau

Minimaal 3 weken voor beoogde promotiedatum

Promovendus

Toesturen van gedrukt proefschrift en bijbehorende stellingen aan de Graduate School

Minimaal 3 weken voor beoogde promotiedatum

Promovendus

Toesturen elektronische versies van proefschrift, bijbehorende stellingen, korte samenvattingen en licentieovereenkomst

Minimaal 3 weken voor beoogde promotiedatum

Promovendus levert via Hora Finita gewenste informatie aan Universiteitsbibliotheek

PROMOTIE ten overstaan van gehele commissie

Laatst gewijzigd:31 mei 2018 16:17
printView this page in: English