Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsPromotieregeling

Publiciteit

De media willen graag op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste resultaten van uw promotieonderzoek. Op basis daarvan kunnen journalisten bepalen of, en zo ja hoe, zij aandacht zullen besteden aan uw proefschrift. De Rijksuniversiteit Groningen vindt het belangrijk om aan de gesignaleerde behoefte van de media tegemoet te komen. Daarnaast benadrukt de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kennisoverdracht als een belangrijke taak van een universiteit.

Wilt u daarom de vragenlijst publiciteit uiterlijk vijf weken voor uw promotie mailen naar de afdeling Communicatie door de antwoorden te uploaden in Hora Finita. De aldus verkregen informatie gebruikt de afdeling om:

1. vast te kunnen stellen of het wenselijk is om met een afzonderlijk persbericht extra aandacht aan uw onderzoek te besteden. Dat gebeurt indien uw onderzoek nieuwswaarde heeft voor een breed publiek. De afdeling Communicatie zoekt in dat geval contact met u. De afdeling stelt dan in overleg met u de tekst van het persbericht vast. U hoeft deze tekst niet zelf te schrijven;

2. een kort bericht over de belangrijkste resultaten van uw onderzoek op te nemen in de wekelijks verschijnende nieuwsbrief voor de media. Dit bericht wordt eveneens door de afdeling Communicatie geschreven, aan de hand van uw samenvattingen en antwoorden op de vragenlijst in Hora Finita.

De publiciteit van de medische promoties wordt verzorgd door de afdeling Persvoorlichting van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij krijgen uw samenvattingen en vragenlijst via de afdeling Communicatie van de RUG.

De afdelingen Communicatie van RUG en UMCG kunnen u adviseren over het omgaan met de media. Zie hiervoor ook de brochure Voorbereid in de publiciteit van de RUG en de brochure Contacten met de media voor wetenschappers van het UMCG.

Laatst gewijzigd:19 juni 2018 09:52
printView this page in: English