Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenThe Faculty Graduate SchoolsPromotieregeling

Bijlage 11: Vragenlijst publiciteit promotie

Vragenlijst voor de afdeling Communicatie

Naam:

Promotiedatum:

Wilt u bij de beantwoording van alle vragen s.v.p. zoveel mogelijk jargon vermijden?

  1. Wilt u een korte Nederlandse en Engelse samenvatting geven van uw promotieonderzoek (elk max. 250 woorden)? Wij gebruiken deze korte samenvattingen onder meer voor informatie over uw onderzoek op internet en voor de media.

  2. Wat zijn (in het kort) de belangrijkste resultaten en conclusies van uw onderzoek?

  3. Denkt u dat de resultaten van uw promotieonderzoek interessant kunnen zijn voor de media? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  4. Is er eerder door de media aandacht besteed aan (delen van) uw onderzoek? Zo ja, welke en wanneer?

  5. Zijn er andere instanties die de publiciteit van uw onderzoek verzorgen? Zo ja, dan kunnen wij de publiciteit met hen afstemmen.

  6. Verschijnt uw proefschrift in een handelsuitgave? Zo ja, bij welke uitgever?

  7. Bij welke afdeling/instelling/onderzoekschool heeft u uw onderzoek verricht en binnen welke onderzoekslijn/breder onderzoeksproject valt dit?

  8. Door wie werd uw promotieonderzoek gefinancierd?

  9. Bent u na uw promotieonderzoek van werkkring veranderd? Zo ja, wie is uw werkgever en wat is uw functie?

Graag ontvangen wij ook de lange Nederlandse proefschriftsamenvatting.

Wij verzoeken u vriendelijk om de antwoorden op de vragenlijst (inclusief de korte NL en ENG samenvattingen) en - indien aanwezig - de lange Nederlandse proefschriftsamenvatting uiterlijk 5 weken voor uw promotie via Hora Finita te mailen naar de afdeling Communicatie.

NB: Mocht er n.a.v. uw promotie een artikel over u en uw onderzoek in een krant of tijdschrift verschijnen, dan is het vanwege auteursrechten niet toegestaan een eventuele pdf van dat artikel op uw website te publiceren, tenzij u hier vooraf schriftelijk toestemming van de schrijver/krant voor hebt gekregen.

De publiciteit van de promoties in de Medische Wetenschappen wordt verzorgd door de afdeling Persvoorlichting van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij krijgen uw vragenlijst en de samenvattingen via de afdeling Communicatie van de RUG.

De afdelingen Communicatie van RUG en UMCG kunnen u adviseren over het omgaan met de media. Zie hiervoor ook de brochure Voorbereid in de publiciteit van de RUG en de brochure Contacten met de media voor wetenschappers van het UMCG.

Rijksuniversiteit Groningen                      Universitair Medisch Centrum Groningen

Afdeling Communicatie                            Afdeling Persvoorlichting

Telefoon 050-363 5445                           Telefoon 050-361 2200

Laatst gewijzigd:19 juni 2018 09:56
printView this page in: English