Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPromotietrajectenDuring your PhD studies

Hora Finita

Hora Finita* is het online registratiesysteem voor promovendi van de RUG. Alle processen die te maken hebben met de promotie, van de eerste registratie tot het indienen van het proefschrift, lopen via dit systeem. Hierbij wordt het promotiereglement van de RUG gevolgd.

  • Alle promovendi worden geregistreerd in Hora Finita.
  • Alle betrokken partijen (promovendus, promotores, Graduate Schools, promotiebureau, decaan, etc.) hebben toegang tot de voor hen relevante pagina's.
  • Alle relevante informatie wordt door Hora Finita verwerkt gedurende het hele promotietraject.
  • Alle persoonlijke gegevens, voortgang, aanstelling/beurs, Resultaat- & Ontwikkelingsgesprekken, gevolgde cursussen, etc. worden geregistreerd in Hora Finita.
  • Hora Finita verstuurt automatische e-mails gedurende het hele promotietraject (van de uitnodiging voor voortgangsgesprekken tot de goedkeuring van het proefschrift).
  • Toegang tot het systeem wordt verkregen door in te loggen met een geldig personeelsnummer (p-nummer) op Hora Finita.

* 'Hora Finita' ('het uur is geëindigd') zijn de woorden uitgesproken door de pedel aan het eind van een promotieplechtigeheid aan de RUG.

Laatst gewijzigd:06 februari 2019 15:31
printView this page in: English