Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingStralingsbescherming

Prijs

CD nascholingsmiddag

De middag is gratis toegankelijk voor personeelsleden van RUG, UMCG en Hanzehogeschool. Ook studenten MBRT van de Hanzehogeschool die de opleiding tot Coördinerend Deskundige volgen hebben gratis toegang. Voor overige belangstellenden bedragen de kosten € 85 inclusief koffie, thee, drankjes en deelnamecertificaat.

Laatst gewijzigd:06 maart 2018 13:18
printOok beschikbaar in het: English