Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOrganisatie

Vakdidactiek 2

Periode

Semester 1B en 2A

EC 5
Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 2
Progresscode ULOM1405[afk.vak]
Leerdoelen
  1. je hebt kennis van vakdidactische en algemeen didactische uitgangspunten voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het onderwijs binnen verschillende domeinen van je vak en je kunt deze toepassen
  2. je kunt leerprocessen binnen verschillende domeinen analyseren en structureren
  3. je kunt niveauverschillen tussen leerlingen herkennen en benoemen
  4. je kunt voor de belangrijkste domeinen van het schoolvak lessen ontwerpen en verantwoorden
  5. je kunt voor het schoolvak relevante toetsingsvormen en beoordelingsmodellen ontwerpen en verantwoorden
Omschrijving

De colleges en opdrachten staan in het teken van het ontwerpen en theoretisch verantwoorden van onderwijs binnen verschillende domeinen van het schoolvak. Dit onderdeel bouwt voort op Vakdidactiek 1 en de BCL.

Je leert hoe je je vakdidactische kennis kunt toepassen bij het ontwerpen van lessen(series) en toetsen. Je leert hoe leerlingen je vak leren, wat (sommige) leerlingen moeilijk vinden aan je vak en hoe je daarmee rekening kunt houden. Daarnaast stelt dit onderdeel je in staat om je vakdidactische keuzes theoretisch te onderbouwen.

Uren per week Variabel.
Onderwijsvorm Hoor- en/of werkcolleges, eventueel deelname aan workshops, connferenties, een werkweek etc.
Toetsvorm

Toetsing vindt plaats op grond van een vakdidactisch onderbouwd onderwijsontwerp, inclusief een toets en een beoordelingsmodel.

Vaksoort Master
Verplichte literatuur Vakdidactische literatuur
Docent(en) De voor het schoolvak verantwoordelijke vakdidacticus
Entreevoorwaarden

Aan het tentamen van Vakdidactiek 2 kan worden deelgenomen na afronding van:  

  • Vakdidactiek 1
  • Masterstage 1
  • BCL
  • Door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen
Opmerkingen

Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt een aanvullende opdracht.

Laatst gewijzigd:08 september 2017 16:08