Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Klassieke Talen

Lesmateriaal ‘Oorlogsherdenking in de Oudheid en nu’

Oorlogsherdenking
Oorlogsherdenking

Wie herdenken we op 4 mei? Wat vieren we eigenlijk op 5 mei? Wie bepaalt dat, en wie mag eraan meedoen? Ook dit jaar, 75 jaar na de bevrijding, houden deze vragen onze samenleving bezig.

Om leerlingen op een nieuwe manier te laten nadenken over het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid heeft een werkgroep van de PLG Klassieke Talen van het EVN lesmateriaal voor de bovenbouw van het gymnasium ontwikkeld. Het doel is dat leerlingen met dit lesmateriaal aan de hand van bronnen uit de oudheid (literaire Griekse en Latijnse teksten, inscripties en materieel erfgoed) antieke leefwerelden beter leren kennen, en tegelijkertijd de eigen, Nederlandse herdenking van oorlogen (bijvoorbeeld op 4 en 5 mei) beter leren begrijpen en bevragen.

Het leerlingenmateriaal van de zes modules is hier te downloaden. Het docentenmateriaal kan aangevraagd worden bij Bettina Reitz-Joosse (b.l.reitz-joosse@rug.nl). Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het door het NWO gefinancierde Veni-project ‘Landscapes of War in Roman Literature’ van Bettina Reitz-Joosse (Rijksuniversiteit Groningen).

Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:46