Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) is een initiatief van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Het EVN biedt vakdidactische professionalisering voor docenten in het voortgezet onderwijs. We begeleiden docenten individueel, in secties/teams of schoolbreed.

Individueel

Bij het EVN kun je als docent werken aan je professionalisering door deel te nemen aan een Professionele Leergemeenschap, Lesson Study of aan Docentendagen. Daarnaast vind je op onze vakportals nieuws over actuele ontwikkelingen binnen je vak. Klik links op je vak voor meer info.

Sectie/team

Wil je als sectie of team je onderwijs verbeteren? Vakdidactici van het EVN komen op school om je te ondersteunen.

Schoolbreed

Het EVN kan een docententeam en schoolleiding begeleiden om schoolbreed te werken aan verbetering van het onderwijs.

Contact

Meer informatie over de trajecten die het EVN aanbiedt? Neem contact op met projectcoördinator Jasmijn Bloemert (j.bloemert@rug.nl) (050 - 363 5168).

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met secretaresse Sindy Steenhuis (vakdidactieknoord@rug.nl) (050 - 363 2000).

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen die aan uw criteria voldoen.

Activiteiten van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

VorigeVolgende
Bètabrede docentendag 2021
Dag van de Vakdidactiek
Uitgaven EVN