Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord Professionele Leergemeenschappen

Professionele Leergemeenschappen

EVN

Samen met vakcollega's werken aan betere lessen? Sluit dan aan bij een van de Professionele Leergemeenschappen (PLG's) van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Klik in de menubalk links of hieronder op uw vak om het aanbod te bekijken.

Professionele Leergemeenschap Aardrijkskunde

In het studiejaar 2023-2024 wordt er geen Professionele Leergemeenschap (PLG) aangeboden.

Professionele Leergemeenschap Duits

Taakgericht werken aan talen en culturen. Gemeinsam sind wir stark. Ben je docent Frans, Duits of Spaans in het voortgezet onderwijs of mbo, wil je je onderwijs actualiseren en meer inhoud in je lessen? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou! Alle eerste- en tweedegraads collega’s Frans, Duits en Spaans die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd. Je kunt je individueel of samen met sectiegenoten aanmelden. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Economie

Deze PLG is gericht op verbreding en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Door actief deel te nemen aan workshops, waar echt gewerkt wordt en niet alleen gepraat en geluisterd, vergroot je jouw vakdidactische bagage. Hiermee kun je je eigen lessen actiever en meer gericht op het leren van de leerling inrichten. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Engels

In het studiejaar 2023-2024 wordt er geen Professionele Leergemeenschap (PLG) aangeboden.

Professionele Leergemeenschap Filosofie

'Filosofische teksten leren lezen' Professionele Leergemeenschap voor filosofiedocenten in de bovenbouw van het vwo. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Frans

Taakgericht werken aan talen en culturen. Ensemble c’est tout ! Ben je docent Frans, Duits of Spaans in het voortgezet onderwijs of mbo, wil je je onderwijs actualiseren en meer inhoud in je lessen? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou! Alle eerste- en tweedegraads collega’s Frans, Duits en Spaans die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd. Je kunt je individueel of samen met sectiegenoten aanmelden. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Geschiedenis

Bent u geschiedenisdocent en heeft u interesse in nascholing? Bekijk dan de nascholingspagina. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Godsdienst & Levensbeschouwing

Ben je een docent levensbeschouwing - religie - godsdienst en wil je vakdidactische ideeën en expertise uitwisselen? Dan is deze PLG iets voor jou. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Informatica

Vaak ben je als docent informatica een eenpersoons sectie op je school. Daarom is het zinvol en nuttig om vakcollega’s van andere scholen te ontmoeten om ervaringen, tips, lesmateriaal, toetsen, PTA’s en andere vakspecifieke zaken uit te wisselen. Deze PLG is erop gericht om te voorzien in deze behoeften. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Klassieke Talen

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het Noorden van Nederland. Afgelopen jaren heeft een groep van ongeveer 30 enthousiaste classici deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s en gastsprekers, interactieve lezingen en workshops. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Natuurkunde

Natuurkunde gaat door! Ben je een eerstegraads docent natuurkunde en wil je vakdidactische ideeën en expertise uitwisselen? Dan is deze PLG iets voor jou. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Nederlands

Versterking van de vakdidactische competenties van startende docenten Nederlands. In deze professionele leergemeenschap voor beginnende docenten Nederlands wordt de deelnemer gecoacht op de persoonlijke ontwikkelbehoeften. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Spaans

Taakgericht werken aan talen en culturen. ¡ Juntos somos fuertes ! Ben je docent Frans, Duits of Spaans in het voortgezet onderwijs of mbo, wil je je onderwijs actualiseren en meer inhoud in je lessen? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou! Alle eerste- en tweedegraads collega’s Frans, Duits en Spaans die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd. Je kunt je individueel of samen met sectiegenoten aanmelden. Meer informatie?

Professionele Leergemeenschap Wiskunde

In het studiejaar 2023-2024 wordt er geen Professionele Leergemeenschap (PLG) aangeboden.

Laatst gewijzigd:09 januari 2024 10:03