Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Frans

PLG Taakgericht werken aan talen en culturen

Ensemble c’est tout !

Doelgroep

Ben je docent Frans, Duits of Spaans in het voortgezet onderwijs of mbo, wil je je onderwijs actualiseren en meer inhoud in je lessen? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou!

Alle eerste- en tweedegraads collega’s Frans, Duits en Spaans die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd. Je kunt je individueel of samen met sectiegenoten aanmelden.

Inhoud en resultaat

Het onderwijs van het Frans verdient inhoudelijk en didactisch een frisse kijk. In deze PLG worden beide gecombineerd. We doen dat door taal sterker te combineren met inhoud. Interculturele competenties, burgerschap en literatuur staan hierbij centraal. Hierdoor vernieuwen en verstevigen we onze opvattingen over het onderwijs van het Frans die we gezamenlijk vertalen naar de lespraktijk. Taakinhouden, manieren van evalueren en het didactisch handelen brengen we in lijn met elkaar.

Iedere bijeenkomst werken we rondom thema’s (zie programma) die je helpen om minimaal twee taaltaken te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren op je eigen school. Dankzij uitwisseling van ideeën, ervaringen en materialen vormen we een duurzame leergemeenschap van docenten Frans.

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?
 • Je kunt taaltaken ontwerpen die uitdagend en passend zijn voor je leerlingen en passend bij de nieuwe curriculumvoorstellen.
 • Je verdiept een aantal inhoudelijke thema’s rondom interculturele competenties, burgerschap en literatuur.
 • Je leert werken met het Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures (CARAP).
 • Je geeft en ontvangt intercollegiale feedback bij het ontwikkelen, de implementatie en de beoordeling van verschillende ontwerpen.
 • Je verdiept je visie op het doel van het onderwijs Frans en het curriculum op jouw school.
 • Je ontwikkelt en deelt materialen voor de lespraktijk en leert je eigen ontwikkelingsproces te delen op een groter platform met collega-docenten.

Programma

Het programma voor deze PLG is tot stand gekomen op basis van ervaringen met eerdere PLG’s rondom taakgericht werken en door actuele ontwikkelingen rondom taalinhoud, interculturele competenties, burgerschap en literatuur. Het zet jou in het centrum van je lespraktijk als ontwerper, uitvoerder en beoordelaar van de onderwijscyclus en stelt je in staat om vanuit een stevige visie op vreemdetalenonderwijs je vak uit te oefenen.

Thema’s:
 1. L’avenir du FLE ? Voorstellen mvt Curriculum.nu en recente ontwikkelingen
 2. Taaltaken en het Europees Referentiekader
 3. Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures (CARAP): a) Les savoirs, b) Les savoir-être, c) Les savoir-faire
 4. Interculturele competenties
 5. Burgerschap
 6. Literatuur
 7. Docentbekwaamheden binnen taakgericht werken (Task Based Language Teaching) a) Beoordelen van communicatieve en culturele competenties, b) Formatieve evaluatie, c) Didactisch coachen
 8. Curriculum (PTA) en schoolcontext

Afsluiting

Je bewaart en deelt de ontwikkelde lesmaterialen digitaal. Na afloop van de cursus wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel met Perles à partager samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan het verzorgen van presentaties en workshops tijdens relevante (landelijke) studiedagen en congressen.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt indien:
 • de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid;
 • de deelnemer minimaal acht van de tien bijeenkomsten heeft bijgewoond;
 • de deelnemer actief heeft geparticipeerd;
 • en de ontwikkelde materialen digitaal bewaard en gedeeld zijn.

Studielast

Elke bijeenkomst duurt drie uur. Voor de bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van in totaal ca. 40 uur (vakinhoudelijke of vakdidactische verdieping, ontwikkeling lesmaterialen, uitvoering lessen en lesobservaties en evaluaties). Daarnaast worden ontwikkelde lesmaterialen digitaal bewaard en gedeeld.

30 uur bijwonen bijeenkomsten, contacttijd (20 uur vakdidactisch, 5 uur vakinhoudelijk, 5 uur algemeen didactisch)

40 uur voorbereiden bijeenkomsten (30 uur vakdidactisch, 5 uur vakinhoudelijk, 5 uur algemeen didactisch)

Data, tijden en plaats

Er zijn in totaal tien bijeenkomsten. Deze vinden plaats op vrijdagmiddag van 14:00-17.00 in Leeuwarden* en Groningen*.

 1. 18 september 2020 in Leeuwarden
 2. 2 oktober 2020 in Groningen
 3. 30 oktober 2020 in Leeuwarden
 4. 20 november 2020 in Groningen
 5. 11 december 2020 in Leeuwarden
 6. 8 januari 2021 in Groningen
 7. 5 februari 2021 in Leeuwarden
 8. 12 maart 2021 in Groningen
 9. 16 april 2021 in Leeuwarden
 10. 21 mei 2021 in Groningen

* Exacte locaties worden in september bekend gemaakt.

De bijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Ook is een in company en/of maatwerkprogramma mogelijk in overleg.

Docentendagen: NHL Stenden Hogeschool: Netwerkmiddag Docenten Frans (15 april 2021 afhankelijk van aanbod). Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden.

Tarief

De kosten voor deelname aan deze PLG bedragen €750 inclusief btw.

Kunnen deelnemers ook losse sessies bijwonen? nee

Cursusleiding en informatie

Inge Elferink, (inge.elferink rug.nl) vakdidacticus Frans bij RUG.

Aly Jellema, (aly.jellema nhlstenden.com) vakdidacticus Frans bij NHL Stenden.

Annuleringsvoorwaarden EVN 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 11 september 2020
 • Bij afmelden na 11 september 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:28 september 2020 10:12