Skip to ContentSkip to Navigation

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

De Dag van Taal, Kunsten en Cultuur vindt plaats op vrijdag 17 januari 2025 in het Academie- en Harmoniegebouw in Groningen. Op deze studiedag gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van talen, kunsten en cultuur, waarbij volop aandacht is voor toepassingen in het voortgezet onderwijs. Deze dag wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool.

Contact

Organisatorisch: Suus Siekman, s.d.siekman@rug.nl

Inhoudelijk: Carien Bakker, c.h.w.bakker@rug.nl