Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Informatica

PLG Informatica

In verband met het coronavirus zal deze PLG dit jaar geen doorgang vinden.

Doelgroep

Alle informaticadocenten, zowel beginnend als ervaren, die zich verder willen ontwikkelen en behoefte hebben om collega’s te ontmoeten, zijn welkom!

Inhoud en resultaat

Als je als docent informatica op dit moment behoefte aan bijscholing hebt rondom de nieuwe thema’s in het vernieuwde examenprogramma dan is deze PLG iets voor jou! Vaak ben je als docent informatica een eenpersoons sectie op je school. Daarom is het zinvol en nuttig om vakcollega’s van andere scholen te ontmoeten om ervaringen, tips, lesmateriaal, toetsen, PTA’s en andere vakspecifieke zaken uit te wisselen.

Deze PLG is erop gericht om te voorzien in deze behoeften. Tijdens de bijeenkomsten maken we kennis met de nieuwe thema’s en gaan we in op vakdidactiek van informatica. Daarnaast nemen we ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan voor vakgroepoverleg.

Programma

Er zijn vier vakspecifieke bijeenkomsten. Twee keer richten we ons op vakinhoud en nodigen we de auteurs van het nieuwe lesmateriaal uit om het desbetreffende thema en bijbehorende lesmateriaal te komen toelichten en een korte scholingssessie te verzorgen. De andere twee keren richten we onze aandacht op vakdidactiek van informatica.

1. 15 januari 2021: Keuzethema G: Algoritmiek, berekenbaarheid en logica.

Het ontwikkelteam van SLO zegt het volgende over dit thema: “Het bouwt voort op de introductie van algoritmiek in het kernprogramma en laat de leerlingen in verschillende contexten leren wat de complexiteit van algoritmen is. Daarbij staat het analyseren van algoritmen centraal. Ook leren leerlingen hoe logica kan worden gebruikt om digitale eigenschappen van artefacten te beschrijven. De ontwikkeling van deze lesmodule is inmiddels begonnen en in deze workshop presenteren we de eerste globale opzet (feedback daarop is welkom). Daarnaast zullen de deelnemers een aantal oefeningen doen om te laten zien dat dit onderwerp niet zo droog en stoffig is als het misschien lijkt.” Tijdens deze workshop maken we kennis met het lesmateriaal en zetten we samen de eerste stappen om de module in de les in te kunnen zetten.

2. 12 februari 2021: Vakoverstijgend werken.

Bij informatica zijn we gewend samen te werken met collega’s van andere vakken en begeleiden we vaak leerlingen die aan vakoverstijgende projecten werken. Modelleren voor biologie of economie, websites maken voor talen en interactieve kunstobjecten ontwerpen zijn enkele voorbeelden van dat soort samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we onze ideeën en ervaringen. We inventariseren good practices (en alle andere do’s and dont’s) en kijken hoe we ze op eigen school kunnen implementeren.

3. 12 maart 2021: Tools.

We gebruiken allerlei tools om onze artefacten binnen informatica te maken, het werk te organiseren en te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan Eclipse, Github, Jupyter, Trello, Lessonup, Kahoot, Zoom, MS Teams, …. De lijst lijkt eindeloos. Welke van deze tools kunnen ons echt helpen, hoe werken ze precies en hoe kunnen we ze het beste inzetten om zowel het leren van vakinhoud als het leerproces eromheen te organiseren en ondersteunen? We gaan weer good practices inventariseren (en alle andere do’s and dont’s) en geven workshops over een aantal van deze tools.

4. 21 mei 2021: Security. (onder voorbehoud)

Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar dit keuzethema en maken we kennis met het lesmateriaal (als het op dat moment voldoende ontwikkeld is). We kijken specifiek naar het aspect burgerschap en bespreken hoe we dat een plaats kunnen geven binnen het informaticaonderwijs.

Naast deze vier bijeenkomsten is er ook een docentendag die voor alle bètavakken gezamenlijk wordt georganiseerd rondom een gemeenschappelijk thema.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 3 bijeenkomsten hebben deelgenomen. Daarnaast wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht tijdens deze bijeenkomsten.

Studielast

24 uur waarvan:

12 uur contacttijd en 12 uur voorbereidingstijd.

Tijd en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen van 13:30 – 16.30 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen – of in de vorm van online sessies, nader te bepalen afhankelijk van omstandigheden.
  1. 15 januari 2021
  2. 12 februari 2021
  3. 12 maart 2021
  4. 21 mei 2021

9 april 2021 Bèta-brede docentendag

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

PLG-leiding en informatie

NataĊĦa Grgurina (n.grgurina@rug.nl)

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx

Tarief

€ 300 inclusief BTW

Deelnemers van deze PLG kunnen voor een gereduceerd tarief deelnemen aan de Bètabrede docentendag. Hiervoor kunt u zich hier t.z.t. aanmelden.

Kunnen deelnemers ook losse sessies bijwonen? ja

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 11 december 2020
  • Bij afmelden na 11 december 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
  • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:15 februari 2021 15:45