Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Informatica

PLG Informatica

Nieuwe examenprogramma en sectieoverleg

*ONDER VOORBEHOUD*

Doelgroep

Alle informaticadocenten, zowel beginnend als ervaren, die zich verder willen ontwikkelen en behoefte hebben om collega’s te ontmoeten, zijn welkom!

Inhoud en resultaat

Als je als docent informatica op dit moment behoefte aan bijscholing hebt rondom de nieuwe thema’s, in het vernieuwde examenprogramma dan is deze PLG iets voor jou! Vaak ben je als docent informatica een eenpersoons sectie op je school. Daarom is het zinvol en nuttig om vakcollega’s van andere scholen te ontmoeten om ervaringen, tips, lesmateriaal, toetsen, PTA’s en andere vakspecifieke zaken uit te wisselen.

Deze PLG is erop gericht om te voorzien in deze behoeften. Elke bijeenkomst staat in het teken van één van de nieuwe thema’s. Daarnaast nemen we ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan voor vakgroepoverleg.

Programma

Er zijn vier vakspecifieke bijeenkomsten. Elke keer nodigen we de auteurs van het nieuwe lesmateriaal uit om het desbetreffende thema en bijbehorende lesmateriaal te komen toelichten en een korte scholingssessie te verzorgen.

1.             11 oktober 2019: Objectgeoriënteerd programmeren en games in javascript
De module OO games in JS is een uitwerking is van de keuzethema’s J: Programmeerparadigma’s en P: User Experience van het nieuwe examenprogramma. De module richt zich grotendeels op het object-georiënteerde paradigma in Javascript. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de speciaal voor het onderwijs geschreven library p5.js (Processing).
In de module leren leerlingen stap voor stap om zelf spellen te ontwikkelen. Ondertussen maken ze kennis met belangrijke begrippen als object, attribuut, methode, klasse en instantie. Daarnaast leren leerlingen nadenken over verschillende aspecten van spellen en welke invloed deze hebben op de beleving van de speler.
Tijdens deze workshop maken we kennis met het lesmateriaal en zetten we samen de eerste stappen om de module in de les in te kunnen zetten.

2.             6 december 2019: Physical computing
Physical Computing is één van de keuzethema's in het nieuwe examenprogramma, hiervoor is een nieuwe lesmodule ontwikkeld. In de bijeenkomst maakt u hands-on kennis (neem uw laptop mee) met deze lesmodule, zodat u een goed beeld krijgt van de inhoud ervan.
De module leert leerlingen hoe ze zelf een systeem kunnen ontwerpen en ontwikkelen waarbij sensoren en actuatoren een belangrijke rol spelen. Ze zien hoe dit soort systemen in het dagelijks leven een belangrijke functie hebben. Ze leren hoe ze zo'n systeem kunnen ontwerpen met behulp van toestandsdiagrammen en ze leren hoe ze op basis van dat ontwerp een systeem kunnen implementeren. Daarvoor werken de leerlingen met Micro:bit, Arduino of Lego Mindstorms.

3.             24 januari 2020: User experience
In de workshop zal de module User Experience (UX) en de plek in het curriculum worden behandeld. Deze module maakt leerlingen bekend met theorie, praktijk en ontwerpprincipes van UX.
In de workshopronde komen de relevante theoretische begrippen en methodieken aan de orde. Voorts staan we stil bij de mogelijke vormen van formatieve / summatieve toetsing en de ervaringen van pilotscholen. We sluiten af met een vingeroefening die aansluit bij de voor leerlingen beschikbare opdrachten.

4.             6 maart 2020: Netwerken en Internet of things (onder voorbehoud)

Studielast

12 uur contacttijd en 4 uur voorbereidingstijd.

Tijd en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 – 16.30 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.
  1. Vrijdag 11 oktober 2019
  2. Vrijdag 6 december 2019
  3. Vrijdag 24 januari 2020
  4. Vrijdag 6 maart 2020
  5. Afsluiting op de Bètabrede docentendag 3 april 2020.

Cursusleiding

NataĊĦa Grgurina (n.grgurina@rug.nl)

Tarief

Per deelnemer € 350, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede studiedag)        

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school is gratis.

Annuleringsvoorwaarden 2019-2020

Aanmelden is mogelijk tot 13 september 2019

Bij afmelden na 16 september 2019 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot en met uiterlijk 13 september 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:04 september 2019 11:05