Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOrganisatie

Masterstage 2

Periode

Semester I (Studenten LVHO volgen dit vak in semester Ib en IIa)

EC 15
Uitgebreide vaknaam Funderende stage in het vo (eerstegraadsgebied)
Progresscode ULOM1215[afk. vak]
Leerdoelen

Tijdens Masterstage 2 geef je zelfstandig les. Je wordt hierbij volgens het Beoordelingsformulier beoordeeld op de volgende vijf kwaliteiten:
1. Communicatie
2. Pedagogisch klimaat
3. Lesorganisatie
4. Uitleg en instructie
5. Zelfanalyse
Van bovenstaande kwaliteiten wordt meer van je gevraagd dan tijdens Masterstage 1. Op het Beoordelingsformulier kun je alle indicatoren vinden waarop je beoordeeld wordt door je tutor.


BEOORDELINGSCRITERIA (indicatoren met een ster* dienen voldoende te zijn).

Communicatie:
-*is enthousiast
-*gebruikt stem en lichaam effectief
-*is vriendelijk in de omgang met leerlingen

Pedagogisch klimaat:
-*zorgt voor ontspannen werksfeer
-*ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
-*toont affiniteit met de leefwereld van leerlingen
-*geeft leerlingen ruimte en aandacht
-*corrigeert ongewenst gedrag van individuele leerlingen
-*straft leerlingen gepast
-*beloont gewenst gedrag
-zorgt voor wederzijds respect
-signaleert en benoemt groepsprocessen
-stimuleert leerlingen tot sociaal verantwoordelijk gedrag

Lesorganisatie:
-*heeft benodigd lesmateriaal paraat
-*zorgt voor een ordelijk verloop van de les
-*De les heeft een duidelijke start.
-*De les heeft een duidelijk einde.
-gebruikt de tijd efficiënt
-controleert of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
-gaat functioneel met huiswerk om
-maakt efficiënt gebruik van digitale leermiddelen

Instructie en uitleg:
-geeft duidelijke uitleg van de leerstof
-geeft duidelijke instructies
-geeft feedback aan de leerlingen
-geeft goed gestructureerd les
-bevordert dat leerlingen hun best doen
-betrekt alle leerlingen bij de les
-gaat na of leerlingen de uitleg begrepen hebben
-laat de relevantie van de stof zien

Zelfanalyse:
-*staat open voor feedback
-*vraagt gerichte feedback
-*maakt na afloop van de les een goede sterkte/zwakte analyse

Omschrijving

Je loopt deze stage op een school voor voortgezet onderwijs, waarbij je in principe de verantwoordelijkheid hebt voor ‘eigen’ klassen. Het is de bedoeling dat je na afloop van Masterstage 2 de belangrijkste beginselen van het lesgeven beheerst.  

De stageplaats regel je niet zelf, dit doet de Lerarenopleiding voor je. Je vakcoach is slechts sporadisch aanwezig in de lessen die je geeft. Je vakdidacticus bezoekt tenminste een les.

Tijdens de stage verricht je ten minste de volgende activiteiten:

 • In Masterstage 2 en 3 samen geef je tenminste 120 lessen, waarvan tenminste 60 in bovenbouw havo-vwo
 • 10 lessen gericht observeren
 • deelnemen aan intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider op school of mentor op de Lerarenopleiding
 • deelnemen aan sectie- team- en rapportvergaderingen
 • overleg met vakcoach
 • contact met ouders
 • bijhouden van je Bekwaamheidsdossier
Uren per week Variabel
Onderwijsvorm Stage en intervisie
Toetsvorm
 • Bekwaamheidsdossier
 • beoordelingsgesprek met tutor, vakcoach en (indien aanwezig) schoolopleider
Vaksoort Educatieve Master
Verplichte literatuur
 • Teitler, P. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk (laatste druk).
 • Ebbens, S. en Ettekoven S. Effectief Leren. Basisboek (laatste druk).
Coördinator drs. H.C. Diederiks
Docenten diverse
Entreevoorwaarden
 • Masterstage 1
 • BCL
 • Evt. door de Faculteit als voorwaardelijk aangemerkte onderdelen.

Laatst gewijzigd:08 september 2017 15:55