Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleiding

Overzichtsstudies NRO van start bij GMW

Projectaanvragen Lerarenopleiding, Onderwijskunde en Psychologie gehonoreerd
23 juni 2015

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft aan medewerkers van GMW subsidies toegekend voor een aantal projecten. Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies naar onderwerpen in de onderwijspraktijk om de opbrengst van onderzoek te vergroten. Het betreft:

  • Lerarenopleiding

Lesson Study

Thema: het leren van docenten

In een Lesson Study ontwerpt een team docenten een onderzoeksles op basis van een leerprobleem van leerlingen. De groep observeert deze les en verzamelt gegevens om het leren door leerlingen te verbeteren. Dit case report richt zich op de bruikbaarheid en effectiviteit van Lesson Study in Nederlandse context.

prof. dr. Klaas van Veen - dr. Gerrit Roorda - dr. Siebrich de Vries

Carrièrebewust leraargedrag

Thema: leraren en lerarenbeleid

In diverse ontwikkelingsfasen van hun carrière krijgen leraren te maken met professionaliseringsinterventies. Deze review laat zien wat bekend is over de effectiviteit van deze interventies.

dr. Michelle Helms-Lorenz - drs. Dik Maandag

  • Basiseenheid Onderwijskunde / GION

Van basis- naar voortgezet onderwijs

Thema: internationale vergelijkingen overgangen en aansluitingen

Internationale literatuurstudie gaat in op de kenmerken van negen verschillende nationale onderwijsstelsels in relatie tot schoolloopbanen en de ontwikkeling van leerlingen rondom de overgang van po naar vo.

dr. Marie-Christine Opdenakker - dr. Hanke Korpershoek - drs. H. Naayer

  • Psychologie
Adaptiviteit in onderwijsinteractie

(vrij onderwerp)

Wat houdt adaptiviteit in het onderwijs in en in hoeverre is het effectief? De studie geeft een overkoepelend theoretisch en evidence-based raamwerk van verschillende concepten van adaptiviteit in de onderwijsinteractie.

dr. J. van de Pol (UU) en H. Pennings MSc (UU) - dr. Henderien Steenbeek (RUG)

Laatst gewijzigd:23 juni 2015 13:39

Meer nieuws