Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions

Rechtspositie

 • Onderwijs- en examenregelingen (OER)

  In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn de rechten en plichten van een student over allerlei zaken vastgelegd, zoals opbouw van de opleiding, toelatingseisen tot een bepaald jaar van de opleiding, de volgorde van studieonderdelen, de practica, de vorm van tentamens en studiebegeleiding.

  Een overzicht van de Onderwijs- en Examenregelingen vind je op de pagina Onderwijs- en examenregelingen per faculteit op onze website.
 • Studentenstatuut

  In het studentenstatuut zijn de rechten en plichten van zowel studenten als de Rijksuniversiteit Groningen vastgelegd.

  Meer informatie vind je op de pagina Studentenstatuut op onze website.

 • Klachten, bezwaar en beroep

  Je kunt een klacht, bezwaar of beroep indienen bij het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS).
 • Vertrouwenspersoon en studentendecaan

  Er zijn op de universiteit twee instanties waar je terecht kunt met een vertrouwelijke vraag, een klacht of een bezwaar/beroepsprocedure.

  1. Vertrouwenspersoon
   De vertrouwenspersoon houdt zich bezig met discriminatie, intimidatie, agressie en geweld.
  2. Studentendecaan (inloggen Student Portal)
   Een studentendecaan van het Studenten Service Centrum heeft veel kennis over studiefaciliteiten, studiefinanciering, studievertraging en financiële ondersteuningsmogelijkheden.
  De vertrouwenspersoon en de studentendecanen behandelen soms vergelijkbare studentproblemen, maar brengen wel eigen accenten aan. Soms word je naar iemand anders doorverwezen.

  Vragen?

 • Meer informatie rechtspositie ...

  Een overzicht van alle regelingen van de Rijksuniversiteit Groningen vind je op de pagina Wet- en regelgeving op onze website.
printView this page in: English