Skip to ContentSkip to Navigation
EducationFrequently asked questionsCounselling and adviceStudying with a performance disability

Wat is een functiebeperking?

Alle gezondheidsproblemen die leiden tot studiebelemmeringen. Denk hierbij aan:

  • AD(H)D
  • Auditieve beperking
  • Autisme (ASS)
  • Dyslexie of dyscalculie
  • Lichamelijke beperking (inclusief: chronische ziektes, zoals de ziekte van Crohn, diabetes, astma of CVS)
  • Psychische problemen
  • Visuele beperking

Ook gezondheidsproblemen die van tijdelijke aard zijn kunnen leiden tot een functiebeperking en dus aanleiding geven voor aangepast onderwijs of extra financiële ondersteuning. 

Meer informatie of vragen?

printView this page in: English