Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Toezichthouder Stralingsbescherming (TS)

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Vooraf

Het Nederlandse systeem van toezicht op toepassingen van ioniserende straling kent Coördinerende Deskundigen (CD) en Toezichthouders. Op 6 februari 2018 is een volledig herzien stelsel van opleidingen voor Toezichthouders ingevoerd. Kern van deze herziening is dat de opleiding voor Toezichthouders specifiek voor de toepassing dient te zijn. In de afgelopen twee jaar is een begin gemaakt met deze herziening. In het nieuwe opleidingsstelsel zijn onderstaande varianten vastgesteld. Van een enkele van deze varianten zullen er opleidingen op meer dan één niveau worden gegeven.

Cursusaanbod

De Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) biedt de volgende opleidingen tot Toezichthouder Stralingsbescherming (TS) aan:

  • THK-basis voor tandartsen en orthodontisten
  • VRS-B voor werken met verspreidbare radioactieve stoffen tot maximaal 2000 Reinhalatie.
  • VRS-C voor werken met verspreidbare radioactieve stoffen tot maximaal 20 Reinhalatie onder verantwoordelijkheid van een CD.
  • VRS-D voor werken met verspreidbare radioactieve stoffen tot maximaal 0,2 Reinhalatie onder verantwoordelijkheid van een CD.
  • MR voor meet- en regeltoepassingen.

De opleidingen VRS-D en MR kunnen worden gecombineerd. Een aantal cursussen wordt zowel in college- als zelfstudievariant aangeboden. In alle gevallen maakt een practicum deel uit van de opleiding tenzij expliciet anders aangegeven.

Overzicht van alle deelgebieden en aantal niveaus

medisch deelgebied aantal
MT medische toepassingen 1
THK tandheelkunde 2
VET diergeneeskunde 1
nucleair deelgebied aantal
SPL splijtstofcyclus 2
industrie en onderzoek deelgebied aantal
VRS verspreidbare radioactieve stoffen 3
NORM NORM 1
VER versnellers 3
IR industriële radiografie 1
MR meet- en regeltoepassingen 1

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:53
printView this page in: English