Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesOther study opportunitiesGroningen Academy for Radiation ProtectionRadiation protection

Programma en leerdoelen

CD nascholingsmiddag

Programma van de nascholingsmiddag 2018. Programma 2019 volgt spoedig.

Tijd Titel presentatie Spreker
13.00 - 13.25 uur Ontvangst
13.25 uur Toepassing van Y-90 en alfa-emitters in de radionuclidentherapie: klinische aspecten dr. Walter Noordzij MD (UMCG)
14.05 uur Stralingsbeschermingsaspecten van de toepassing van Y-90 en alfa-emitters in de radionuclidentherapie dr. Johan de Jong (UMCG)
14.45 uur Pauze
15.15 uur Radium Girls dr. Frits Pleiter (GARP – RUG)
16.00 uur Laagradioactief afval: consequenties van de nieuwe vrijgavelimieten ing. Jeroen Welbergen (COVRA)
plm. 17.00 uur Afsluiting en borrel

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

Leerdoelen en opzet nascholingsmiddag 2018

Algemeen

De jaarlijkse nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van stralingsdeskundigen op te frissen, te actualiseren en te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend en coördinerend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 3 / coördinerend deskundige of hoger beschikken, maar kan daarnaast ook voor andere toezichthoudend deskundigen interessant zijn.

Leerdoel “ T oepassing Y90 en alfa-emitters in de radionuclidentherapie – klinische aspecten”

De deelnemer kent de specifieke stralingsfysische eigenschappen van beta- en alfa-emitters en kan beschrijven waarom deze nucliden geschikt zijn voor toepassing in de radionuclidentherapie. De deelnemer kent de specifieke toepassingsmogelijkheden van de betrokken radionucliden in de radionuclidentherapie.

Leerdoel “ Stralingsbeschermingsaspecten van de toepassing van Y90 en alfa-emitters in de radionuclidentherapie”

De deelnemer kent de essentiële onderdelen van de risicoanalyse (voor werknemers) van de toepassing van Y90 en alfa-emitters in verspreidbare vorm in het algemeen in de radionuclidentherapie in het bijzonder. De deelnemer kan de risico’s van radionuclidentherapie voor werknemers en omgeving onder woorden brengen.

Leerdoel “ Radium Girls”

De deelnemer maakt kennis met de historische context waarbinnen radium werd toegepast. De deelnemer is in staat eenvoudige inwendige besmettingsberekeningen ten gevolge van de inname van alfa-emitters te maken.

Leerdoel “ Laagradioactief afval: verwerking door COVRA en de implicaties van de gewijzigde vrijgavewaarden”

De deelnemer kent de wijze van verwerking van laagradioactief afval door COVRA en kan de gevolgen van de wijziging in vrijgavelimieten in het Bbs voor zijn/haar situatie onder woorden brengen. De deelnemer is zich bewust van methoden om de hoeveelheid laagradioactief afval te beperken.

Laatst gewijzigd:10 juli 2019 13:37