Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

Programma en leerdoelen

CD nascholingsmiddag

Programma van de nascholingsmiddag op woensdag 27 november 2019.

Tijd Titel presentatie Spreker
13.00 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur Het ‘Human Alimentary Tract Model’ – van ICRP 30 naar ICRP 100 dr. Albert Keverling-Buisman (Uitg. Nucleus)
14.30 uur Consequenties van de aanschaf van een CT-scanner voor de RI&E Age Froma, BAS (GARP – RUG)
15.15 uur Pauze
15.45 uur Tsjernobyl: oorzaak en gevolgen dr. Robert Klein-Douwel (FSE – RUG) & dr. Andre Zandvoort (GARP – RUG)
plm. 16.45 uur Afsluiting en borrel

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

Leerdoelen en opzet nascholingsmiddag 2019

Algemeen

De jaarlijkse nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van stralingsdeskundigen op te frissen, te actualiseren en te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend en coördinerend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 3 / coördinerend deskundige of hoger beschikken, maar kan daarnaast ook voor andere toezichthoudend deskundigen interessant zijn.

Leerdoel “ Human Alimentary Tract Model’ – van ICRP 30 naar ICRP 100

De deelnemer kan de essentiële verschillen tussen het maag-darm model uit ICRP-30 en het HAT-model uit ICRP-100 en de gevolgen daarvan voor de effectieve volgdosis bij ingestie benoemen.

Leerdoel “ Consequenties van de aanschaf van een CT-scanner voor de RI&E”

Deze presentatie wordt ontleend aan twee vraagstukken uit het examen voor coördinerend deskundige van 13 mei 2019. De deelnemer kan op basis van grafische en andere gegevens de dosisconsequenties van een C-boog en CT-scanners voor medewerkers en omgeving berekenen in het kader van een RI&E. De deelnemer is zich bewust van de beperkingen in het gebruik van collectieve doses.

Leerdoel “ Tsjernobyl: oorzaak en gevolgen

De deelnemer kent de essentiële veiligheidsaspecten van kernreactoren. De deelnemer kan aangeven waarom het ontwerp van de kerncentrale in Tsjernobyl een hoog risico met zich meebrengt. Ten slotte kan de deelnemer in globale zin de gevolgen van een grote kernramp beschrijven.

Laatst gewijzigd:30 september 2019 16:44