Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive MBA Health

Ervaringen

Lees over de ervaringen en motivatie van alumni en deelnemers van de eerste twee edities van de Executive MBA Health:


Claudia van Bruggen

"De veranderingen in het huidige zorglandschap, en dan meer specifiek de uitdagingen binnen het sociaal domein, waren voor mij reden om in 2022 te starten met de MBA Health. Een groot aantal zeer deskundige en boeiende docenten en experts hebben mijn beeld van de uitdagingen binnen het gezondheids-zorglandschap verbreed.

De noodzakelijke en urgente kanteling in het nadenken over preventie, gezondheid in wettelijke kaders en de juiste zorg op de juiste plek met de juiste mensen, maakt de opgedane kennis voor mij meteen toepasbaar in mijn dagelijks werk.

Doordat de opleiding samen met medestudenten wordt gevolgd die vaak een net zo druk werkschema en dito arbeidsethos hebben, is de tweewekelijkse studiedag op de RUG een feest van herkenning. De onderlinge samenwerkingen en uitwisseling van kennis, kunde en interessegebieden versterkt uiteindelijk in mijn optiek de gezondheidszorg in Noord-Nederland. Juist omdat de zorg in dit gebied ons vroeg of laat allemaal raakt, is deze investering in mijzelf en de regio cruciaal. Een absolute aanrader voor het versterken van je eigen netwerk én uiteindelijk van de leefbaarheid van alle mensen in ons mooie hoge noorden.’

Claudia van Bruggen, Lid Raad van Bestuur, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. Mesdag (deelnemer 2022-editie)


Joel Bax

"De opleiding zit extreem goed in elkaar. De literatuur is relevant en met name de boeken getuigen van diepe inzichten in de bedrijfskundige kant van gezondheidszorg. Ik ontvang wat ik nodig heb om mijzelf te ontwikkelen naar een effectieve leider in een uitdagende wereld. Voor mij zit de relevantie naast het afvinken van actualiteit in de persoonlijke ontwikkeling.

En ik ben verbaasd hoe snel eigenlijk de opzet van de opleiding al zijn vruchten afwerpt op: ‘strategisch kijken naar beleidsontwikkelingen, begrijpen hoe een gezondheidsstelsel zich organiseert en op welke elementen je een tik kunt geven zodat het aansluit bij een groter geheel en ervaren hoe de markt in de wereld zich beweegt en wat dit voor ons lokaal betekent’.

We ontvangen de laatste wetenschappelijke inzichten; soms zelfs zo actueel dat het binnen een week na publicatie al werd gedeeld en besproken. Je krijgt de tools mee om op de lange termijn en de korte termijn strategisch te wenden, maar ook om een volwaardig gesprekspartner te zijn op thema’s als finance, strategie, marketing, innovatie en management performanc

De docenten zijn absoluut experts in hun veld. Het mooie vind ik ook dat bij de vakken verschillende experts vanuit de praktijk en wetenschap worden uitgenodigd. Dat maakt het onderwijs bijzonder boeiend, leerzaam en dynamisch. De docenten kijken vanuit hun unieke expertise kritisch naar gangbare modellen in de wetenschap en vanuit deze expertise nieuwe kennis creëren waar ik als professional mijn (concurrentie) voordeel mee kan doen in de praktijk. Door de interactie met de docenten word ik gestimuleerd om kritisch te kijken naar mijn eigen drivers op diverse thema’s en leer ik meer dan wat je in boeken kunt lezen."

Joël Bax, Manager Strategisch Beleid & Innovatie, Profila Zorggroep (alumnus 2021-editie)


Jasmijn Wieringa

"De belangrijkste kwestie is hoe te anticiperen op de toekomst. De komende jaren zullen in het teken staan van ouderdom, met groeiende afdelingen en de wens om kwaliteit te blijven leveren zonder hogere kosten te maken. De Executive MBA Health biedt handvatten om meer als een ondernemer te gaan denken, wat een uitkomst is in deze kwestie: denken in kansen in de markt, welke mogelijkheden er zijn en hoe te bouwen aan een sterk zorglandschap."

Jasmijn Wieringa, Manager Zorg en Bedrijfsvoering Oogheelkunde bij UMCG (alumnus 2021-editie)

> lees meer


Martin Hemmen

"De toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel is één van de grootste bottlenecks en de zorgkosten nemen een steeds grotere hap uit de overheidsbegroting. Tijdens de Executive MBA Health wil ik meer inzicht krijgen in ondersteunende financieringssystemen: de voor- en nadelen van de verschillende systemen begrijpen en een goede afweging kunnen maken. Dit begint bij theoretische verdieping en reflectie op de maatschappij; vanuit die kaders kun je een vertaalslag naar de praktijk maken."

Martin Hemmen, Directeur Financiën bij Martini Ziekenhuis (alumnus 2021-editie)

> lees meer

Laatst gewijzigd:15 januari 2024 10:07